Zeleň do centra – život do mesta: do života sme uviedli areál podporený z programu Zelené oázy


Za účasti primátora mesta Štúrovo, Eugena Szabóa bol v pondelok 3. augusta slávnostne otvorený a odovzdaný do užívania ďalší zo zelených projektov v tomto meste.

Po vybudovaní kruhového objazdu na hlavnej ulici ostalo niekoľko neupravených plôch. Plochu pred Základnou umeleckou školou upravili výsadbou kvetín, kríkov a trávnika a vytvorili funkčne aj esteticky hodnotný areál určený nielen na oddych, ale aj ako užitočný biotop pre hmyz a drobné spevavce, ktorým poskytuje nielen úkryt ale aj potravu.

Ako povedala koordinátorka projektu Frederika Csokasová z mestského úradu v Štúrove, areál sa podarilo upraviť aj vďaka príkladnej spolupráci mestského úradu a aktívnych dôchodcov združených v Klube dôchodcov nového storočia a učiteľov Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta v Štúrove.

Všetkým spolupracujúcim aj podporovateľom projektu vyjadril úprimnú vďaku aj primátor mesta a zdôraznil, že takáto forma spolupráce mestského úradu a aktívnych občanov je v meste štandardom a mestu umožňuje, aby sa zapájalo do aktuálnych výziev na skrášlenie mesta a ďalšie skvalitnenie života v ňom.

Krátka reportáž  na RTVS (46.minúta)

Projekt „Zeleň do centra – život do mesta“ bol podporený v rámci   14. ročníka programu Zelené oázy  Nadácie Ekopolis a spoločnosti SLOVNAFT a.s. sumou 3000 €, ktoré boli použité na nákup výsadbového materiálu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.