7. ročník programu PrieStory podporí úpravu priestranstiev zničených povodňami


Bratislava, 6. septembra 2010

Úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach, ktoré boli zničené pri povodniach či zosuvoch pôdy v tomto roku, je témou 7. ročníka programu PrieStory, ktorý vyhlásila dnes Nadácia Ekopolis. O podporu do výšky 5 500 eur sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať skupiny občanov, mimovládne organizácie a  samosprávy miest a obcí. Žiadatelia získajú okrem finančnej čiastky na projekt aj technickú pomoc a poradenstvo pri jeho realizácii. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 5.10. 2010. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina,   ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila  celkom 23 projektov po celom Slovensku, sumou 121 900 eur.

„Prioritou tohto ročníka programu PrieStory je obnova verejných priestranstiev v mestách a obciach, ktoré boli zničené pri povodniach. Podporené však budú aj iné zmysluplné nápady, uprednostníme však prioritné projekty. Verejnými priestormi v tejto súvislosti rozumieme otvorené priestranstvá nie v budovách, ale prístupné miestnej komunite a návštevníkom obce, mesta, ktoré slúžia na stretnutia, oddych, kultúrne či iné podujatia,“ spresnila Martina Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

„ČSOB sa primárne koncentruje na podporu aktivít, do ktorých sa aktívne zapájajú ľudia z komunít po celom Slovensku. Našou snahou je zároveň reagovať na aktuálne problémy, preto aj prostredníctvom grantového programu radi prispejeme k obnove zaplavených verejných priestorov. Nemenej dôležitá je aj zmena vo vzťahoch v miestnych komunitách, ktorá sa môže udiať spoločne s príbehom obnovy obľúbeného námestia či ihriska. PrieStory tak prispievajú k budovaniu a posilňovaniu komunít a zvyšovaniu účasti občanov na správe vecí verejných,“ povedal Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB.

Tematicky je program zameraný na parky, ihriská, nábrežia, malé tržnice, menšie objekty na námestiach, priestranstvá medzi obytnými domami a iné vhodné plochy. Výsledkom programu by mali byť za účasti obyvateľov navrhnuté a realizované úpravy verejných priestorov, ale aj obnovené či nové vzťahy v miestnych komunitách, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti.

„Poradný výbor zo všetkých doručených žiadostí vyberie do 22. októbra 2010 desať finalistov. Tí dostanú možnosť dopracovať svoje žiadosti do 25. novembra 2010. Z nich päť najlepších získa podporu 5 500 eur. Priestranstvá by mali byť upravené a sprístupnené verejnosti do 31. decembra 2011,“ vysvetlila Martina Paulíková. 

Podmienky a kritériá grantového programu záujemcovia nájdu na internetovej stránke www.priestory.sk. Úspešných uchádzačov o grant Nadácia Ekopolis zverejní v médiách a na webovej stránke grantového programu. Lektorskú pomoc počas programu PrieStory budú poskytovať skúsení externí lektori. 

Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.  

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cieľom programu PrieStory je posilnenie miestnych komunít prostredníctvom spoločnej obnovy obľúbených verejných priestorov. Program podporuje účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú.

 Obnovu a oživovanie verejných priestorov za účasti verejnosti začala podporovať Nadácia Ekopolis ako jedna z prvých nadácií na Slovensku. Vďaka získaným skúsenostiam sa zapojila do medzinárodného projektu UrbSpace – zvýšenie atraktivity a kvality mestského prostredia. Jeho cieľom je vypracovanie spoločnej stratégie tvorby mestských verejných priestorov, výmena odborných znalostí a aktuálnych trendov obnovy priestranstiev v mestách. 

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej. 

V roku 2009 vznikli nové priestory v Banskej Štiavnici, v Haniske (Košice), Krtovciach (Topoľčany) Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. 

V 6. ročníku programu PrieStory 2010 boli podporené projekty v Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce). Z nich bol už slávnostne ukončený 7.8.2010 projekt v Hrušove. 

Viac informácií o programe PrieStory: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory,         0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.