Čo priniesol 7. ročník konferencie Cyklistická doprava 2015


V Banskej Bystrici sa uskutočnil v poradí už 7. ročník medzinárodnej konferencie Cyklistická doprava. Prvýkrát v histórii konferencie záštitu prevzalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo životného prostredia SR.

Konferenciu slávnostne otvoril štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, František Palko, primátor mesta Banská Bystrica, Ján Nosko a riaditeľ Nadácie Ekopolis, Peter Medveď.

Počas dvoch dní konferencie vystúpili domáci i zahraniční odborníci z Českej republiky, Holandska, Nemecka a Poľska. „Význam Plánov udržateľnej mobility (PUM) vysvetlila Dana Sitányiová zo Žilinskej univerzity. Michal Dekánek z Ministerstva dopravy následne predstavil metodiku tvorby plánov mobility PUM. Podobne aj Pavol Kristeľ (MPRV SR) informoval o možnostiach a podmienkach čerpania dotácií z operačného programu IROP na tvorbu PUM a projektov, ktoré sú v súlade s princípmi PUM,“ uvádza Ján Roháč z Nadácie Ekopolis.

Druhý blok prednášok bol zaujímavý tým, že sa predstavili skúsenosti zahraničných miest. Najskôr Jan Rickmeyer, ktorý je cyklokoordinátorom v meste Lipsko, ukázal ako je dôležité plánovať dopravu v systematickom prístupe a taktiež priblížil, čo všetko sa musí vziať do úvahy. Zároveň predstavil aj inovatívne riešenia, ktoré realizovalo Lipsko v poslednom období. Nasledovala prednáška Aleksandra Wiaceka, mestského cyklokoordinátora z poľského mesta Lublin, ktoré patrí medzi mestá, kde sa cyklodopravy začala prebúdzať. Okrem iného predstavil spôsob výuky a trénovania občanov tak, aby boli schopní jazdiť na bicykli v premávke.

„Ján Šindelář z Brno na Kole hovoril vo svojej prednáške o význame dát, prieskumov pri presadzovaní podmienok pre cyklistov. Spomenul, ako je dôležité realizovať prieskumy na odbornej úrovni a nie tak, ako sa často realizujú v niektorých mestách. Poukázal na fakt, že kvalitne získané dáta môžu potom pomôcť pri vyvrátení mýtov, ktoré často panujú o cyklistoch,“ dopĺňa Marián Gogola z OZ Mulica.

Prvý deň sa slávnostne zakončil galavečerom, ktorý bol spojený s vyhlásením výsledkov kampane ETM 2015 a ocenením víťazných samospráv. Do národnej súťaže ETM 2015 sa prihlásilo štrnásť samospráv (v roku 2014 ich bolo desať): Banská Bystrica, Bojnice, Dolný Kubín, Galanta, Hlohovec, Levice, Lučenec, Martin, Moldava nad Bodvou, Prešov, Prievidza, Svit, Štúrovo a Žilina. Kategóriu národnej súťaže ETM 2015 Aktívna samospráva vyhrala Žilina, ktorá podľa členov hodnotiacej komisie najlepšie preukázala schopnosť motivovať subjekty pôsobiace na jej území k vzájomnej spolupráci a spolupatričnosti smerujúcej k realizácii aktivít a trvalých opatrení  v oblasti mobility. Za originálnu aktivitu Deň bez áut – parkovisko v centre mesta trochu inak bola ocenená Banská Bystrica. Organizátori tejto aktivity vytvorili pri banskobystrickom Barbakane improvizovanú triedu, kde sa študenti miestneho Gymnázia Mikuláša Kováča naučili viac o histórii mesta, ekológii a ekologických spôsoboch prepravy. Moldava nad Bodvou si prevzala ocenenie za efektívne trvalé opatrenie, ktorým je Integrovaný dopravný uzol. Výsledkom je integrácia železničnej, autobusovej a individuálnej dopravy v meste. Kategóriu Originálna tematická fotografia vyhralo mesto Levice.

„Druhý deň sa niesol taktiež v zaujímavom duchu. Prvá prednáška bola odštartovaná národným cyklokoordinátorom Petrom Klučkom, ktorý hovoril o tom, ako to vyzerá a čo sa plánuje na zlepšenie podmienok pre cyklistov na národnej úrovni. Náš ďalší hosť Sjors van Duren (Mesto Arnhem Nijmegen) ukázal, že aj v Holandsku majú problémy pri presadzovaní cyklotrás, avšak povedal, že je nutné neustále pracovať na zdokonaľovaní cyklistickej infraštruktúry a jej aktualizácii. Prítomných taktiež pozval do Holandska, kde sa v roku 2017 bude konať v meste Arnhem – Nijmegen konferencia Velo-city 2017,“ uvádza Andrea Štulajterová z OCI BB.

Nasledovala prednáška Radovana Červienku (Dopravoprojekt), ktorý predstavil možnosti navrhovania cyklistickej infraštruktúry podľa nových technických podmienok a možnosti na ich aktualizáciu. Marián Gogola (OZ MULICA, Žilinská univerzita) prednášal o vývoji cyklodopravy v meste Žilina, pričom ukázal aj na dobré, ako aj zlé príklady v budovaní podmienok pre cyklistov. Následne Andrea Štulajterová (OCI BB) predstavila výsledky národnej kampane Nechajme auto doma, ako aj skúsenosti s organizovaním viacerých podporných kampaní.

Ďalší zahraničný hosť Jaroslav Martínek predstavil koncepciu Asociácie miest s dobrou adresou, pričom ukázal, že nestačí predstavovať riešenie cyklodopravy iba z pohľadu technického, ale práve z pohľadu miest, kde sa dobre býva. „V ďalšej časti hovoril Marek Modranský o skúsenostiach s využívaním cyklobusov v Banskej Bystrici a okolí. Technické možnosti využívania sčítačov a dát o cyklistov prezentoval Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorý sa venoval vo svojej prezentácii skúsenostiam z používania sčítačov na Slovensku,“ približuje Radovan Červienka z Cyklodoprava.

Veľmi zaujímavú prednášku o spojení cykloturizmu a biznisu mal Juraj Flamík, ktorý hovoril o skúsenostiach s realizáciou Moravských vínnych cyklostezek, ktoré ako turistický produkt v spojení s bicyklom dokázali vygenerovať pridanú hodnotu nielen pre región, vinárov, ale aj pre podnikateľov a samozrejme aj pre turistov. Poslednou prednáškou bola prezentácia Juraja Hlatkého za Žilinského samosprávneho kraja, ktorý hovoril o skúsenostiach s rozvojom cyklotrás v podmienkach SR, ako aj o problematike značkovania cyklotrás, ktorá nie vždy býva zo strany štátnych inštitúcii docenená.

„Myslíme, že tento ročník  priniesol určite veľa poznatkov, ktoré pre takmer 90 účastníkov  priniesli hostia z viacerých krajín, ako aj domáci odborníci. Teší ma, že každoročne rastie záujem aj zo strany samosprávy a nie je to už len konferencia aktivistov alebo odborníkov. Veríme, že tento trend bude pokračovať aj v ďalšom období,” uzatvára Marián Gogola z OZ Mulica.

Viac informácií: www.cyklodoprava.sk/konferencia.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.