Prvá časť projektu ENVIROvzdelávanie mladých 2018 je za nami


V roku 2018 spustila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne 2. ročník projektu environmentálneho vzdelávania pre stredné školy. Do projektu sa tento rok zapojilo až 9 stredných škôl, z ktorých tri môžu okrem vzdelávania pre svojich študentov vyhrať v súťaži i 1 000 eur.

Vzdelávanie sa na stredných odborných školách a gymnáziách po celom Slovensku uskutočnilo v mesiacoch máj a jún. Lektori z Nadácie Ekopolis navštívili Košice, Prešov, Rimavskú Sobotu, Brezno, Zvolen, Banskú Štiavnicu a Banskú Bystricu. Študenti absolvovali teoretickú prípravu vo forme prednášok Juraja Mesíka, na tému globálnych klimatických zmien a ich dopadov na kvalitu nášho života. Environmentálne vzdelávanie sa nieslo v duchu udržateľného odporúčania „mysli globálne, konaj lokálne“, pričom témou tohto ročníka bola Adaptácia na zmeny klímy.

„Prostredníctvom tohto projektu sa snažíme poskytnúť mladým ľuďom informácie o globálnych problémoch životného prostredia, ale aj inšpirovať ich ku zmenám, ktoré budú vedieť uskutočniť sami vo svojej škole, alebo bezprostrednom okolí“, uvádza Milan Hronec, lektor a programový manažér Nadácie Ekopolis.

 Druhou, praktickou časťou projektu totiž bude výber z množstva nápadov študentov, ktoré spolu s pedagógmi spracujú do konkrétnych projektových návrhov. Školy môžu posielať svoje návrhy do 30. júna 2018 a v júli odborná komisia z nich vyberie 3 najlepšie. Realizácia troch víťazných opatrení na školách, ktoré získajú každá 1000 eur, bude prebiehať do konca októbra.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.