Mená finalistov súťaže PRE VODU 2020 už sú známe


Súťaž PRE VODU už piaty rok po sebe dáva príležitosť mladým odborníkom hľadať efektívne riešenia na problémy s vodou v krajine i v intravilánoch. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR,  Ján Budaj.

Piaty ročník súťaže PRE VODU sa nesie v duchu protipandemických opatrení i množstva nápadov v oblasti efektívneho hospodárenia s vodou. „Ešte na jar sme zmenili vzhľadom na situáciu s covid-19 pravidlá súťaže a okrem posunov termínov uzávierky a finále súťaže sme zrušili aj niektoré povinnosti a rámce pre súťažiacich. Chápeme, že skupiny nemohli pracovať ako tímy vzhľadom na obmedzenia stretávania sa a organizovania väčších akcií. Preto sme sa rozhodli zlúčiť obe kategórie do jednej – otvorenej a hodnotiť všetky doručené súťažné práce v jednej kategórii,“ približuje okolnosti súťaže Martina Paulíková, programová manažérka súťaže PRE VODU z Nadácie Ekopolis.

Súťažiaci si mohli vybrať, či budú riešiť jednu z desiatich modelových situácií (vybrané na základe nominácií zadávateľov z januára 2020, pozn. autora) alebo či predložia vlastný návrh riešenia inej situácie. Z doručených návrhov je 7 riešením modelovej situácie a 2 sú vlastné súťažné návrhy.

Po uzávierke súťažných návrhov mladých ľudí v rámci súťaže PRE VODU, ktorá bola 10. novembra 2020, prebehla administratívna kontrola a  doplnenie niektorých návrhov. Do súťaže sme dostali 10 príspevkov mladých odborníkov, do hodnotenia je zaradených 9 prác,“ hovorí Paulíková. Súťažiacich študentov i mladých odborníkov teraz čaká finále, na ktorom budú prezentovať svoje práce pred odbornou porotou.

Práce postupujúce do finále súťaže PRE VODU 2020:

  • Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina. Jakub Kypus (Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu)
  • Návrh revitalizačných úprav koryta a brehov potoka Drázus v Rožňave. Michal Tomlain (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
  • Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v hlavnom areáli SPU. Martin Manina (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Obnova koryta potoka Všivák v historickej časti mesta Žilina. Samuel Sekera (Žilinská univerzita v Žiline)
  • Štylizácia mokraďového spoločenstva – Trenčianske Biskupice. Miroslav Čibik (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Obnova Lakšárskeho jazera. Tomáš Kysel (Technická univerzita vo Zvolene)
  • Zatraktívnenie rybníka v areáli schátralých Kúpeľov Byšta. Andrea Zajacová (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Veľké Zálužie. Jakub Pagáč, Alexandra Pagáč Mokrá (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
  • Odkrytie koryta potoka Všivák a revitalizácia Sadu SNP v Žiline. Štefan Jančár, Dominika Ľudviková (Technická univerzita v Košiciach)

Finále súťaže bude prebiehať neverejne online, 10. decembra 2020 od 9,00 hodiny. Výsledky budú verejnosti oznámené 27. januára 2021 počas live vysielania na sociálnych sieťach. Víťaz v otvorenej kategórii získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €, druhé a tretie miesto môže získať finančnú odmenu v hodnote 500 € a 200 €. Všetky súťažné návrhy budú po ukončení súťaže odovzdané zadávateľom, ktorí ich budú môcť využiť na riešenia problémov s vodou podľa vlastných potrieb.

Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.