Verejné obstaranie – zverejnenie výziev na predkladanie ponúk

25.5.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky „Výroba a dodanie košov na triedený odpad“

Vyzva_vyroba_dodanie_kosov
Príloha_1_Návrh_zmluvy
Priloha 2 – Návrh kritérií – Cenova ponuka
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie

 


5.2.2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky „Poskytnutie služieb v oblasti informatizácie a osvety o triedení a prevencii odpadov.“

Vyzva na predkladanie ponuk_sluzby
Príloha č.1 Návrh kriterií
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie
Príloha č.3 Zmluva o poskytnutí služieb_návrh

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.