Občianska spoločnosť

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce a Program Aktívne občianstvo a inklúzia boli počas rokov 2013 – 2016 našimi najväčšími a najdôležitešími programami, ktoré nám umožnili  poskytnúť podporu spolu vyše stovke projektov mimovládnych organizácií po celom Slovensku. Prostredníctvom nich sme mohli podporiť organizácie, ktoré otvárajú zásadné témy a otázky vývoja našej spoločnosti a prinášajú inovácie pri riešení problémov z rôznych oblastí, kde sa angažujú aktívni občania.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.