ICTr-CE

Cesta Železnej opony, zaradená do siete trás EuroVelo pod číslom 13, je diaľková cykloturistická trasa, vedúca pozdĺž bývalej hranice medzi demokratickým Západom a totalitným Východom. Je dlhá 10.500 km a vedie od Barentsovho mora na severe až po Čierne more na juhu. Vzhľadom na to, že po desaťročia bola táto oblasť uzavretá pre verejnosť, tak na väčšine jej dĺžky ide o územie, ktoré je síce vzácne z hľadiska prírodného a kultúrneho dedičstva, ale na mnohých úsekoch ide o oblasti menej rozvinuté, s riedkym osídlením a s menšou dostupnosťou služieb pre turistov.

Na Slovensku vedie EuroVelo 13 Cesta Železnej opony od hraničného mosta medzi Hohenau a Moravským Sv. Jánom až po hranice rakúskej obec Kittsee, susediacou s Bratislavou. Dĺžka je zhruba 90 kilometrov a s výnimkou oblasti Bratislavy vedie najmä menej osídlenými, ale o tom zaujímavejšími územiami popri rieke Morava. Cyklotrasu momentálne využívajú najmä rekreační cyklisti, ale má veľký potenciál pre cykloturistiku a teda pre poskytovateľov služieb v priľahlých obciach a mestách. Práve na lepšie využitie tohto potenciálu sa zameriava projekt ICTr-CE (Inovatívny participatívny a udržateľný podnikateľský model pre cykloturistiku na Ceste Železnej opony).

Hlavné segmenty projektu sú:

  • Vytvorenie cykloturistického produktu, ktorý si záujemcovia budú môcť „vyskladať“ a objednať v internetovom rezervačnom systéme, ktorého vývoj je súčasťou projektu. Na rozdiel od iných cykloturistických ponúk si záujemcovia budú určiť počiatočný a konečný bod a počet dní a aplikácia im navrhne itinerár a v prípade súhlasu rezervuje potrebné služby. V rámci projektu sa takáto aplikácia vyvinie pre 3 pilotné územia, z ktorých jedno je česko-rakúska a slovensko-rakúska hranica. Svoje služby v produkte môžu ponúknuť podnikatelia a organizácie z okolia trasy.
  • Uvedená aplikácia pre rezervovanie služieb pozdĺž trasy bude mať unikátnu funkciu – spočíta aj uhlíkovú stopu objednaných služieb a podľa toho si zostaviť optimálny mix služieb, čo umožní záujemcovi znížiť nevyhnutný dopad jeho dovolenky na životné prostredie.
  • Súčasťou projektu je aj návrh Programu pozitívnych dopadov, ktorý časť zo zisku z cykloturistického produktu nasmeruje do miestnych projektov ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva pozdĺž trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony. Za zostavenie tohto programu je v projekte zodpovedná Nadácia Ekopolis.

Popri uvedených hlavných častiach projekt obsahuje aj ďalšie aktivity.

  • Trvanie projektu: marec 2023 – február 2026
  • Partneri projektu: 11 organizácií z 8 krajín
  • Vedúci partner: Westpannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd.
  • Dotácia z ERDF v rámci pre Nadáciu Ekopolis: 129.024 €
  • Dotácia z rozpočtu Slovenskej republiky: 19.353 €
  • Stránka projektu: https://www.interreg-central.eu/projects/ictr-ce/

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.