Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO


Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít. Konzorcium šiestich nezávislých nadácií pod vedením Nadácie otvorenej spoločnosti prerozdelí na pomoc odídencom z Ukrajiny 12 miliónov EUR. 

Mimovládne a neziskové organizácie, ktoré od 24. februára 2022 poskytovali humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny na hraniciach a neskôr realizovali integračné aktivity pre viac než 100 tisíc odídencov z Ukrajiny, ktorí získali na Slovensku status dočasného útočiska, sa od 3. marca 2023 budú môcť uchádzať o finančné príspevky na pokrytie humanitárnych a integračných aktivít.

Bezprostredne po vypuknutí vojny na Ukrajine sa mimovládne organizácie venovali distribúcii nevyhnutnej materiálnej a potravinovej pomoci a zabezpečovali prvotnú psychologickú a sociálnu podporu viac než 1,2 miliónu Ukrajincov a Ukrajiniek utekajúcich pred hrôzami vojny cez ukrajinsko-slovenskú hranicu. Do pomoci odídencom sa v roku 2022 zapojilo vyše 17-tisíc dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Objem humanitárnej pomoci presiahol 11-tisíc ton. Vo verejných zbierkach na pomoc Ukrajine sa vyzbieralo takmer 17 miliónov eur.

Členmi konzorcia sú Nadácia Pontis, SOCIA-Nadácia pre podporu sociálnych zmien, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Centra pre filantropiu a Nadácia Ekopolis. Všetky podrobnosti o podmienkach zapojenia sa do výzvy sú zverejnené aj na webovom sídle projektu.

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na krízovú situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR a aktérov z prostredia mimovládneho sektora.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.