Tematické konferencie – Dá sa to

Inšpiratívne neformálne podujatia

Dá sa to 2016

21. apríla 2016 sa uskutočnila záverečná konferencia Fondu pre mimovládne organizácie.

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou Socia a Nadáciou otvorenej spoločnosti zorganizovali záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie.

Konferencia s príznačným názvom Dá sa to bola zameraná na predstavenie príkladov dobrej praxe v oblastiach podporovaných Fondom pre mimovládne organizácie a priblíženie pozitívnych zmien, ktoré aktivity mimovládnych organizácií prinášajú spoločnosti.

V publiku boli zástupcovia štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií.

Miesto konferencie: Refinery Gallery, Vlčie Hrdlo, Bratislava

Program:
9:00 – registrácia

10:00 – príhovory – zástupca donorských krajín, Nadácie Ekopolis a Nadácie otvorenej spoločnosti

10:30 – „Nie je nám to jedno!“

12:30 – obed

13:30 –  „Meníme pravidlá hry“

14:45 – „Otvárame možnosti“

16:00 – záver, čaša vína

Fotogaléria z podujatia.


Áno, dá sa to! 2015

Neformálna konferencia sa uskutočnila 21. októbra 2015 v Hoteli Saffron v Bratislave.

Konferencia bola zameraná na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce. Podujatie bolo určené zástupcom štátnej správy, veľvyslanectiev, samosprávy, mimovládnych organizácií a firemných nadácií. Podujatie  sa  uskutočnilo  v  rámci Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Fotogaléria z konferencie

Program:

9:00 – 10:00 registrácia

10:00 – 10:15 otvorenie, príhovory:
• zástupca Nadácie Ekopolis
• zástupca Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
• zástupca Veľvyslanectva Švajčiarskej konfederácie

10:15 – 10:30 prezentácie:

12:00 – 13:00 obed

13:00 – 15:00 pokračovanie prezentácií:

15:00 – 16:00 záver, raut


Áno, dá sa to! 2014

29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

Podujatie moderovala Dorota Nvotová. Medzi 112 účastníkmi boli zástupcovia samospráv, Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, Implementačnej agentúry pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, terénni pracovníci, zástupcovia škôl a mimovládnych organizácií. Vďaka rôznorodosti rečníkov získali účastníci  komplexný  prehľad  o  riešeniach  danej  problematiky.

Pozvánku a Program podujatia 

Predstavenie rečníkov

Prezentácie neboli realizované tradičnou formou, išlo o dynamické vystúpenia  zamerané na  pozitívne emócie a myšlienky,  ktoré boli  ilustrované konkrétnymi príkladmi.

Fotogalériu z konferencie nájdete TU.

Pozrite si videá z konferencie.

Podujatie  sa  uskutočnilo  v  rámci  Programu  Aktívne  občianstvo  a  inklúzia,  ktorý  realizuje Nadácia  Ekopolis  v  spolupráci  s  Nadáciou  pre  deti  Slovenska  a  SOCIA  –  nadácia  pre sociálne  zmeny.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.