Pomáhajte s nami

Pomôžte nám zlepšovať životné prostredie!

Váš dar pomôže aktívnym jednotlivcom, ktorí sa snažia zmeniť svet okolo vás i nás. Kľúčovým slovom Nadácie Ekopolis je aktívny občan, ktorý berie osud do svojich rúk a nečaká ľahostajne na pomoc od iných.

Naše projekty môžete podporiť finančnými darmi a podporou základiny. Sme jednou z prvých neziskových organizácií na Slovensku, ktoré začali budovať svoju základinu už začiatkom 90-tych rokov. Naším cieľom je, aby sme mohli v budúcnosti z výnosov zo základiny podporovať aktivity zamerané na obhajoby občianskych a ľudských práv, ako aj inovatívne projekty, ktoré vnímame ako prirodzenú a veľmi potrebnú súčasť podpory nadácie. Vďaka vašim darom a príspevkom vieme zabezpečiť kontinuálnu podporu projektov zameraných na obnovu a budovanie cyklotrás, turistických chodníkov, verejných priestorov, ako aj ošetrenie a výsadbu zelene. Finančný dar je možné poukázať aj prostredníctvom 2% dane a online portálov.

Finančný príspevok ale nie je jediný spôsob, ktorým môžete podporiť nadáciu a jej aktivity. Vítané sú aj iné formy – nefinančné, napríklad vecný dar, bezplatné poskytnutie služieb a dobrovoľnícka práca.

Vďaka vašej podpore a sympatiám s aktivitami našej nadácie sa môžete stať členom Klubu priateľov Nadácie Ekopolis. Klub priateľov je tu pre všetkých, ktorí majú záujem byť o nás informovaní, pozývaní na zaujímavé spoločenské podujatia a sú ochotní poradiť nám, ako byť ešte užitočnejším a inšpirujúcim pre spoločnosť.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.