Živé chodníky

Od roku 2008 prostredníctvom tohto programu podporujeme zlepšovanie podmienok pre pešiu turistiku a cykloturistiku a tým pre spoznávanie prírody a krajiny.  

Pešiu turistiku a cykloturistiku vnímame ako spoločensky, ekonomicky a environmentálne prijateľnú formu cestovného ruchu, ktorá predstavuje optimálne využitie slovenskej prírody a krajiny.

Cieľ
Cieľom programu je podpora citlivej obnovy slovenskej krajiny a zveľadenie jej rekreačných a poznávacích funkcií. Finančná podpora sa sústreďuje na obnovovanie a vylepšovanie turistických a cykloturistických značených chodníkov a verejných priestranstiev, využívaných turistami, resp. cykloturistami.

Cieľové územia
Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je program zameraný na celé Slovensko.

V priebehu rokov 2008 – 2023 bolo prostredníctvom programu Živé chodníky obnovených celkovo už 1 170 km turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.

Ročník 2024

Hlavné podporované aktivity (oba komponenty sú povinné):

  • obnova, oprava a údržba turistického a cykloturistického značenia, čistenie trasy od vegetácie;
  • obnova, oprava a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy, napr. odpočívadlá, prístrešky, stoly a lavičky, lávky, mostíky, rebríky, reťaze, schody, obnova studničiek a pod.;

Na stiahnutie: Propozície Živé chodníky 2024

Bližšie informácie k výzve: Ján Roháč, programový manažér programu Živé chodníky, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.