Filmy a videá

Rok 2018

UPre: skutočne rómske odpovede

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Karpatskou nadáciou realizovali v rokoch 2015 až 2017 Program rozvoja rómskych komunít. Vďaka programu bolo podporených 11 projektov v Banskobystrickom kraji a 16 projektov v Prešovskom a Košickom kraji. Cieľom programu bolo upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. Košický režisér Mišo Hudák pripravil dokumentárne filmy, v ktorých zobrazil príbehy rómskych komunít zo stredného i východného Slovenska.

 Rok 2017

Videá projektov z grantového programu Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 11. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

 • Školiace stredisko mladých včelárov (Stará Ľubovňa) – video
 • 4 a viac DIVOV NA ĎURKOVCI (Spišské Tomášovce) – video
 • Náučno oddychová zóna pre deti (Považská Bystrica) – video
 • Oživené tajomstvo školskej záhrady (Stará Ľubovňa) – video
 • Včelárium – ZŠ Waldorfská (Bratislava) – video
 • Sad spomienok – zvolenský prírodný cintorín (Zvolen) – video
 • Od Kalvárie po Krížny vrch (Levice) – video
 • Cesta za ovocím (Rajec) – video
 • Oživenie toku rieky Chotina v katastri obce Tovarníky – video
 • Včely volajú o pomoc (Topoľčany) – video

Rok 2016

Videá z konferencie Dá sa to

Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska, Nadáciou Socia a Nadáciou otvorenej spoločnosti zorganizovali 21. apríla 2016 záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie.

Blok „Nie je nám to jedno!“

Blok „Meníme pravidlá hry“

Blok „Otvárame možnosti“

Konferencia UPre: skutočne rómske odpovede o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch. Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016 v Košiciach.

Na konferencii vystúpili:

 

Rok 2015

Dokumentárny cyklus Dá sa to
V rámci dokumentárneho cyklu 12 filmov vám priblížime príklady dobrej praxe z realizovania projektov podporených z Fondu pre mimovládne organizácie.

 • Sila žien (film o projekte Občianska participácia rómskych žien)
 • Bližšie k deťom (film o projekte Bližšie k deťom)
 • Vo verejnom záujme (film o projekte Verejný záujem a záujem verejnosti)
 • Proti veľkým šelmám (film o projekte Podpora biodiverzity zlepšením manažmentu konfliktných situácií medzi veľkými šelmami a človekom)
 • Nechajte auto doma (film o projekte Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách)
 • Rôzne farby, jedna hra (film o projekte Šport spája (rôzne farby, jedna hra))
 • Aby sa kauzy nezametali pod koberec (film o projekte Biela vrana a o projekte Verejní činitelia pod občianskym drobnohľadom)
 • Domec (film o projekte Domec – Denné nízkoprahové a integračné centrum pre ľudí bez domova)
 • Dôstojný život (film o projekte Dôstojný život – právo, nie privilégium)
 • Farmári (film o projekte Produkcia bioosív – kľúč k rozvoju trvalo udržateľnej zelenej ekonomiky)
 • Ulita (film o projekte Rozvoj terénnej sociálnej práce s deťmi a mládežou na sídlisku a vo virtuálnom prostredí)
 • Záhrada (film o projekte Záhrada)

 

Videá z konferencie Áno, dá sa to!
Konferencia sa uskutočnila 21. októbra 2015 v Bratislave. Podujatie bolo zamerané na prezentovanie príkladov dobrej praxe riešenia spoločenských tém z realizovaných projektov podporených z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko – slovenskej spolupráce.

Rok 2014

Videá z konferencie Áno, dá sa to!
29. októbra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach podujatie s príznačným názvom Áno, dá sa to!. Cieľom podujatia bolo prostredníctvom  príkladov  dobrej  praxe  z  realizovaných  projektov  motivovať a inšpirovať miestne komunity. Ukázať, že existujú praktické úspešné riešenia, že Rómov a chudobných ľudí je možné zamestnať a vytvoriť im prístup k príjmom.

 • Zuzana Úradníčková– Animus Apertus, nezisková organizácia: O projekte krajčírskej dielne v B. Bystrici
 • Štefan Straka – občianske združenie Svatobor (téma: Farmárčenie ako spôsob riešenia nezamestnanosti a osobného rozvoja)
 • Vladimír Ledecký – starosta obce Spišský Hrhov (téma: Obecné podniky ako spôsob vytvárania pracovných príležitostí na príklade Spišského Hrhova)
 • Jurina Rusnáková – vysokoškolská učiteľka sociálnej práce (téma: Rómovia a trh práce – prekážky a úspechy)
 • Michal Smetanka – konzultant pre komunitné programy (téma: Cesta komunitného rozvoja)
 • Martin Vavrinčík – právnik, ETP Slovensko (téma: Úspešný príklad o participácii Rómov pri výstavbe ich vlastných domov)
 • Jarmila Vaňová – novinárka, redaktorka pre Rómske mediálne centrum (téma: O dôležitosti prístupu k informáciám)
 • Yves Nicolas Ogou – Agentúra podporovaného zamestnávania v Somotore (téma: Cesta z bludného kruhu)
 • Irena Adamová – pedagogička, riaditeľka Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie v Košiciach (téma: Ako môže systém vzdelávania pomôcť)
 • Vladimír Sendrei – zakladateľ skupiny Kokavakere lavutára – Sendreiovci (téma: Vladimír Sendrei a jeho pohľad späť do doby, keď začínali …)

Áno, dá sa to! – pozvánka na konferenciu

Grantový program Pohoda za mestom

 

Rok 2013

Quirect
Projekt podporený v programe O2 Think Big, ktorý realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi – Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Zafarbime čierno-biely svet
Projekty „Leto s farbičkami“ a „Zafarbime čierno-biely svet“ boli podporené v programe O2 Think Big, ktorý realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi – Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Parkourmeeting v Banskej Bystrici
Projekt bol podporený v programe O2 Think Big, ktorý realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi – Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

4. ročník programu O2 Think Big
Projekt bol podporený v programe O2 Think Big, ktorý realizuje spoločnosť Telefónica Slovensko v spolupráci s partnermi – Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska.

Rok 2010

7 rokov programu PrieStory
Verejné priestory vytvárajú prvý dojem z mesta a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich sídlo jedinečným. Vďaka nim sa vieme orientovať aj v neznámom meste či obci a súčasne v nás vyvolávajú spomienky na minulé udalosti. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým.

Unikátna publikácia domácich autoriek, ktoré sa venujú plánovaniu verejných priestorov so zapojením verejnosti, vyšla v rámci projektu UrbSpace, podporeného z programu Central Europe, financovaného z European Regional and Development  Fund a v rámci projektu Claiming Public Spaces podporeného Trust for Cl Society  for Central and Eastern Europe. Súčasťou publikácie sú aj tri krátke filmy o programe PrieStory.

 

Nominácia Nadácie Ekopolis na Cenu Rady Európy za krajinu
Dňa 24. novembra 2010 sa Nadácia Ekopolis stala prvým držiteľom Ceny za krajinu Slovenskej republiky. „Cena Slovenskej republiky za krajinu“ je čestným vyznamenaním pre subjekty, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii  Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Cieľom udeľovania ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnej  a udržateľnej starostlivosti o krajinu. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných záväzkov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine. Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a následnej nominácie víťazného projektu  na udelenie medzinárodného ocenenia „Ceny Rady Európy za krajinu“.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.