Vitajte cyklisti!

Certifikačná schéma

Certifikačná schéma Vitajte cyklisti! bola na Slovensku spustená v máji 2008. Je inšpirovaná certifikačnými schémami v Nemecku (Bett&Bike), Rakúsku a Švajčiarsku a  priamo vychádza z certifikácie Cyklisté vítáni, v rámci ktorej je v Českej republike certifikovaných už viac ako 750 zariadení a cieľov.  

Certifikácia Vitajte, cyklisti! je v rokoch 2020 a 2021 z dôvodu útlmu cestovného ruchu pre COVID-19 pozastavená.
Túto prestávku však využívame na to, aby sme Vám v spolupráci s partnermi z Česka, Poľska a Maďarska priniesli v roku 2022 vynovenú certifikáciu so stredoeurópskym záberom.

Cieľ
Cieľom certifikácie je zvýšiť počet turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov a tým podporiť cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.

Systém certifikácie
Zariadenie, ktoré má záujem o certifikáciu, osloví akreditovaného hodnotiteľa vo svojom regióne. Hodnotiteľ ho osobne navštívi a zistí, či spĺňa potrebné kritériá, prípadne mu poradí, ako sa viac prispôsobiť potrebám cyklistov. Zariadenie by malo mať napríklad bezpečný priestor pre odloženie bicykla a batožiny, upravenú ponuku nápojov a jedál, náradie na opravu bicykla alebo lekárničku. Zariadenie, ktoré získa certifikát, je následne zaradené do internetovej databázy a je označené vývesným štítom s logom Vitajte cyklisti!. Podrobné podmienky a kontakty na hodnotiteľov nájdete na www.vitajtecyklisti.sk.

Výhody certifikácie
Získaním certifikátu sa zariadeniu otvárajú nové možnosti propagácia doma aj v zahraničí. Internetová databáza certifikovaných zariadení je spoločná pre Českú aj Slovenskú republiku a je tiež dostupná pre záujemcov z Nemecka, Rakúska, Holandska, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Poľska a ďalších krajín. Zariadenie má právo používať logo Vitajte cyklisti! na svojich propagačných materiáloch a vývesným štítom už z diaľky upozorňuje cyklistov na svoje služby. Získava tiež prístup k odborným konzultáciám a možnosť zapojiť sa do spolupráce s Nadáciou Ekopolis pri zlepšovaní podmienok pre cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.

Nadácia Ekopolis a cykloturistika
V nadácii veríme, že cyklistika je perspektívnou dopravou na krátke vzdialenosti, ako aj perspektívnym druhom turizmu. Cyklistika prispieva k riešeniu mnohých problémov, napríklad k znižovaniu znečisťovania ovzdušia, k zlepšovaniu zdravotného stavu ubyvateľov, k riešeniu dopravných problémov v mestách, ako sú zácpy a pod., k zmysluplnému tráveniu voľného času a pod. Preto sa snažíme motivovať ľudí, aby čo najviac používali bicykel a preto sa snažíme pre turistov na bicykli vytvoriť certifikáciou Vitajte cyklisti! lepšie podmienky pre používanie bicykla. V neposlednom rade je cykloturizmus trvalo udržateľnou voľbou pre tých, ktorí sa rozhodli spoznávať Slovensko a cykloturizmus zároveň prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov po ekonomickej, spoločenskej aj environmentálnej stránke.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.