Vitajte cyklisti!

Certifikačná schéma

Certifikačná schéma Vitajte cyklisti! bola na Slovensku spustená v máji 2008. Je inšpirovaná certifikačnými schémami v Nemecku (Bett&Bike), Rakúsku a Švajčiarsku a  priamo vychádza z certifikácie Cyklisté vítáni, v rámci ktorej je v Českej republike certifikovaných už viac ako 750 zariadení a cieľov.  

Cieľ
Cieľom certifikácie je zvýšiť počet turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cyklistov a tým podporiť cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.

Systém certifikácie
Nadácia Ekopolis autorizovala pre výkon certifikácie občianske združenie Jantárová cesta.
Využívame samocertifikáciu, teda zariadenie si s našou asistenciou samo vyhodnotí, či a ako spĺňa kritériá certifikácie.
Podrobnosti o systéme certifikácie sa dozviete na stránke Vitajte, cyklisti!

Výhody certifikácie
Získaním certifikátu sa zariadeniu otvárajú nové možnosti propagácia doma aj v zahraničí. Turistické zariadenie (ubytovacie alebo stravovacie, kemping, turistický cieľ alebo služba) môže  pri svojom marketingu deklarovať, že je dobre pripravené na hostí s bicyklami. Zariadenie má právo používať logo Vitajte cyklisti! na svojich propagačných materiáloch a vývesným štítom už z diaľky upozorňuje cyklistov na svoje služby. Získava tiež prístup k odborným konzultáciám a možnosť zapojiť sa do spolupráce s Nadáciou Ekopolis pri zlepšovaní podmienok pre cyklistickú dopravu a cykloturizmus na Slovensku.
Nadácia Ekopolis a združenie Jantárová cesta prevádzkujú stránku Vitajte, cyklisti!, kde sú zobrazené všetky certifikované zariadenia. Túto stránku, podobne ako značku Vitajte, cyklisti! propagujeme a snažíme sa o spoluprácu s tretími osobami pri jej promovaní.

Nadácia Ekopolis a cykloturistika
V nadácii veríme, že cyklistika je perspektívnou dopravou na krátke vzdialenosti, ako aj perspektívnym druhom turizmu. Cyklistika prispieva k riešeniu mnohých problémov, napríklad k znižovaniu znečisťovania ovzdušia, k zlepšovaniu zdravotného stavu ubyvateľov, k riešeniu dopravných problémov v mestách, ako sú zácpy a pod., k zmysluplnému tráveniu voľného času a pod. Preto sa snažíme motivovať ľudí, aby čo najviac používali bicykel a preto sa snažíme pre turistov na bicykli vytvoriť certifikáciou Vitajte cyklisti! lepšie podmienky pre používanie bicykla. V neposlednom rade je cykloturizmus trvalo udržateľnou voľbou pre tých, ktorí sa rozhodli spoznávať Slovensko a cykloturizmus zároveň prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov po ekonomickej, spoločenskej aj environmentálnej stránke.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.