Na bicykle!

Podpore cyklistických mimovládnych organizácií a realizácii vlastných projektov v oblasti nemotorovej dopravy sa venujeme dlhodobo.

Aktivity v rámci našej kampane Na bicykle! posilnia vnímanie bicyklovania ako životného štýlu a podporia rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Kampaň stojí na 4 pilieroch:

  • Osveta a zapojenie širokej verejnosti, zvyšovanie bezpečnosti na cestách (Do práce na bicykli, Európsky týždeň mobility, Cyklofesty, …),
  • Odborné a vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť (semináre, asistencia pri spracovaní cyklo-projektov), sieťovanie a „experience sharing“ aktivity pre cykloiniciatívy, workshopy a národná cyklokonferencia,
  • Rozvoj cyklistickej infraštruktúry (zlepšenie cyklotrás, obnova značenia a cyklistickej infraštruktúry),
  • Lobing za cyklo agendu na celoštátnej aj regionálnej úrovní.

Kampaň Na bicykle! je realizovaná prostredníctvom viacerých aktivít:

  • program Greenways – podpora lokálnych cykloiniciatív,
  • projekt rozvoja trasy EuroVelo 13 Cesta železnej opony,
  • rozvoj know-how v oblasti plánov mobility,
  • prevádzkovanie trojkoliek Trixi mobil,
  • certifikácia turistických destinácií značkou Vitajte, cyklisti!,
  • inštalácia cyklistických sčítačov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.