Prehľad ukončených projektov


  • Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce bol súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Blokový grant pre podporu partnerstiev bol zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ.

Na financovanie Malých projektov bolo vyčlenených 2 652 983 EUR a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 EUR. Nadácia Ekopolis projekty vybrala na základe súťaže, ktorej podmienky boli zverejnené formou grantových výziev v roku 2012.

Viac o programe sa dočítate TU.

  • Program Aktívne občianstvo a inklúzia

Program Aktívne občianstvo a inklúzia bol grantovou schémou pre mimovládne organizácie aktívne v oblastiach participatívnej demokracie, znižovania sociálnych nerovností chudoby a vylúčenia, podpory detí a mládeže, životného prostredia a rozvoja služieb v sociálnej oblasti.

Program bol súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009-2014, ktorého donormi boli Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a bol realizovaný v období január 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií bola 2,9 mil. €, vrátane alokácie 100 000 € na podporu bilaterálnej spolupráce.

Viac sa dočítate na tomto webe.

  • Záhradné dišputy

Osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade). Podujatia sa uskutočnili v rámci Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.