Jantárová cesta

Jantárová cesta je starobylá obchodná trasa, ktorá spája pobrežie Jadranského mora s Pobaltím. Už dlhé storočia pred Rímskou ríšou po nej putovali obchodníci z rôznych národov a kultúr aby si vymieňali tovar a poznatky.

Medzinárodný program Jantárová cesta (Amber Trail Greenway) dnes spája najcennejšie prírodné a kultúrne poklady a miestne rozvojové iniciatívy medzi Budapešťou, Banskou Štiavnicou a Krakovom. Program je realizovaný tromi nezávislými nadáciami aktívnymi v Poľsku, na Slovensku a v Maďarsku.

V rámci Nadácie Ekopolis je špecifickým programom, pretože jeho hlavným cieľom nie je grantová podpora, ale praktické činnosti pri trvalo udržateľnom rozvoji vybratých regiónov Slovenska prostredníctvom turizmu. Spektrum činností programu je bohaté, siaha od poradenstva a metodického vedenia našich partnerov cez finančnú a nefinančnú podporu až po činnosť cestovnej agentúry v uvedenom priestore. Jantárová cesta je súčasťou programu Stredoeurópskych greenways.

Cieľ programu
Cieľom programu je aktivizácia ľudí a obcí v danom regióne v turizme.
Vychádzame z predpokladu, že každá dedinka má čo ukázať návštevníkom a môže sa vďaka nim ekonomicky rozvíjať. Je však potrebné tieto zaujímavosti odhaliť, zatraktívniť, vhodným spôsobom ponúknuť a prípadne aj priamo prilákať návštevníkov. V niektorých lokalitách iba radíme miestnym obyvateľom ako na to, v iných sa sami do aktivít priamo zapájame.

Pre realizáciu programu Jantárová cesta sme založili dcérske občianske združenie Jantárová cesta, ktoré vykonáva niektoré programové aktivity. Okrem toho má štatút cestovnej agentúry a tak slúži aj na aktívne neziskové podnikanie v turizme. Založili sme aj spoločnosť Jantárová cesta, s.r.o., ktorá je distribútorom automatických sčítačov cyklistov, chodcov a turistov

Viac o programe
Viac informácií o Jantárovej ceste nájdete na www.jantarovacesta.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.