Darujte nám 2% z dane

Venujte nám 2% z Vašej dane. My ich použijeme na zmysluplné projekty v lokálnych komunitách na Slovensku.

Už 30 rokov podporujeme projekty organizácií a občanov, ktorým záleží na ochrane a tvorbe životného prostredia a zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva. Sme najstaršou environmentálnou nadáciou na Slovensku. Aj tento rok sa uchádzame o vašu dôveru a podporu prostredníctvom 2% z vašej dane z príjmu. Ak ste priateľom životného prostredia, Nadácia Ekopolis je vhodným prijímateľom vašich 2%.

Čo plánujeme urobiť s Vašimi 2%? 

  • Od jesene 2021 realizujeme program Sadíme budúcnosť, v rámci ktorého podporujeme lokálne komunity v ich snahe zlepšovať životné prostredie. Podporujeme verejné výsadby funkčnej zelene a stromov na miestach, kde je to potrebné a zároveň ich následnú starostlivosť. Tieto komunity najlepšie vedia, čo je pre danú lokalitu potrebné. Samy plánujú, realizujú i zabezpečujú následnú starostlivosť stromom. My im pomáhame získať odborný pohľad a ďalšiu pomoc pri realizácii výsadbových projektov. Výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Každý strom vytvára podmienky pre život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život.

Údaje o nadácii:
Obchodné meno: NADÁCIA EKOPOLIS
Sídlo: Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 00631736
Právna forma: nadácia

Postup, ako poukázať 2%  pre našu nadáciu nájdete na tomto odkaze. Všetky potrebné tlačivá sú k dispozícii tu.

2% príspevky sme v minulých rokoch použili na podporu projektov vo viacerých programoch a fondoch nadácie. Z príspevkov korporátnych partnerov sme financovali vytváranie nových verejných priestranstiev v programe Greenways, PrieStory, Pohoda za mestom, Vitajte cyklisti!, Zabudnuté pamiatky, Živé chodníky, projektu Cesta Železnej opony, propagáciu cyklistiky formou projektu Trixi mobil, či citlivú obnovu Tatier. Príspevky od individuálnych darcov sme rozdelili cez Fond aktívnych občanov. Umožnili realizáciu občianskych aktivít v oblasti kontroly verejnej moci a posilňovanie hlasu občanov vo verejnej diskusii.

Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či korporátne 2% dane práve Nadácii Ekopolis.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.