Nadačné dokumenty

Názov nadácie: Nadácia Ekopolis
Sídlo nadácie: Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica
Registračné číslo nadácie: 203/Na-96/89
IČO: 00631736
DIČ: 2021108661
Číslo účtu: SK31 7500 0000 0003 2652 8163

Verejnoprospešný účel nadácie
Účelom nadácie je prispievať k trvaloudržateľnému rozvoju spoločnosti,  k podpore a ochrane zdravia a k ochrane kultúrnych hodnôt  poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory mimovládnym neziskovým organizáciám, občanom, občianskym iniciatívam, obciam a iným verejnoprospešným organizáciám.

Vznik a spôsob fungovania nadácie upravuje Nadačná listina.

Výročné správy Nadácie Ekopolis

Nadačné dokumenty:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.