TESCO areály priaznivé pre biodiverzitu

Projekt je zameraný na zlepšenie podmienok pre biodiverzitu na štyroch vybraných obchodných domoch Tesco.

Ide o opatrenia napríklad ako sú výsadba vhodných stromov a krov, podpora výskytu opeľovačov, osadenie vtáčích búdok, vytvorenie plôch s kvitnúcimi bylinami, zadržanie vody a podobne. Konkrétne opatrenia budú pritom vždy navrhnuté tak, aby rešpektovali podmienky danej lokality.

Úvodnou časťou projektu bolo prvotné posúdenie lokalít a územia spolu s konzultáciami. Úvodné konzultácie sú nápomocné pri rozhodovaní: aké sú možnosti na podporu biodiverzity na vybranej lokalite, aké výhody či nevýhody sú s nimi spojené, čo opatrenia môžu priniesť. A aký vzhľad budú mať priestory premieňané v súlade s dizajnom podporujúcim biodiverzitu. Súčasťou je i osobná prehliadka areálu spoločnosti.

Druhou časťou bola samotná úprava areálov. Počas jari 2022 sa podarilo upraviť priľahlé plochy a vysadiť novú zeleň, ktorá zároveň zlepší rozmanitosť prírody v daných lokalitách. Nadácia Ekopolis pracovala na projekte so skúsenými záhradnými štúdiami. Konkrétne opatrenia boli navrhnuté tak, aby rešpektovali podmienky daného miesta, rozlohu, dostupnosť, frekvenciu prechodu ľuďmi i funkcie, ktorú dovtedy miesto plnilo. Do jednotlivých lokalít bolo vysadených spolu 45 stromov rôznych druhov ako baza, čremcha, drieň, kalina, hloh, jarabina, ale aj ovocné druhy ako slivka, čerešňa, jabloň, hruška, či okrasné stromy – lipa, javor a dub. Vysadených bolo tiež 155 kríkov svíbu, tavoľníka a vtáčieho zobu a vysiate boli menšie kvetnaté lúčky.

„Nadácia Tesco dlhodobo podporuje aktivity na zlepšenie života a prináša niečo navyše pre ľudí, komunity aj planétu. Veľmi nás teší, že v spolupráci s Nadáciou Ekopolis sme pred obchodmi Tesco vytvorili zelenšie a krajšie prostredie nielen pre zákazníkov, ale aj obyvateľov daných lokalít. Stromy a kríky pomáhajú pri zmiernení dosahov klimatickej zmeny, zvyšujú biodiverzitu, vďaka čomu tvoria domov pre množstvo ďalších rastlín či živočíchov v ich okolí. V neposlednom rade vplývajú aj na ľudí, keďže zeleň nás nielen upokojuje, ale zároveň dodáva energiu. Okrem kompletnej výsadby drevín bolo vo všetkých štyroch lokalitách tiež umiestnených 14 vtáčích búdok a 11 jedinečných včelích domčekov“, uviedla poverená správkyňa Nadácie Tesco Katarína Pšenáková.

Po realizácii výsadieb a kompletnom ukončení prác v štyroch Tesco areáloch je potrebné jednotlivým výsadbám venovať aj naďalej nevyhnutnú povýsadbovú starostlivosť. Je nevyhnutné, aby v období aspoň prvých troch rokov po výsadbe bola zeleň pravidelne monitorovaná a dostala zvýšenú starostlivosť súvisiacu s dobrým ujatím.  Aktivity projektu sú v roku 2023 zamerané na pravidelnú kontrolu stavu vysadenej zelene a tiež doplnenie novej zelene v prípadoch, ak to stav a situácia vyžaduje.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.