Naše podcasty

Vitajte pri podcastoch Nadácie Ekopolis o občianskej spoločnosti! “Našou víziou je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia. Sú ňou občania, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní občianskej spoločnosti, majú guráž zaujať kritický postoj a konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.”

Čo je to občianska spoločnosť a na čo je dobré, aby sa ľudia mohli slobodne združovať v neziskových organizáciách? Prečo vyspelé demokracie dbajú na to, aby sa v nich neziskový sektor rozvíjal a pre diktátorské režimy je problémom?
Kto občiansku spoločnosť tvorí, aké sú jej úlohy a akým výzvam v súčasnosti čelí? Ktoré trendy môžeme pozorovať nie len na Slovensku, ale aj v regióne? Má mať akademická obec presah na spoločenské dianie? Ako pracujú kultúrne a komunitné centrá, ostrovy demokratických hodnôt v regiónoch?
Aj na tieto otázky poskytneme odpovede v 8-dielnej sérii podcastov Nadácie Ekopolis. Podcasty vznikli s podporou Fondu regionálnej spolupráce grantov EHP a Nórska v rámci projektu Reclaim Our Civic Space!

1.Čo to znamená občianska a demokratická spoločnosť? Aké skupiny ľudí do nej môžeme zahrnúť, akým výzvam v súčasnosti občianska spoločnosť na Slovensku čelí, či aký vývoj môžeme predpokladať? O tom sa rozprávala Karolína Piliarová s uznávaným sociológom, Michalom Vašečkom. Séria podcastov Nadácie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space! a vďaka finančnej podpore Grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

2. Občianska spoločnosť na Slovensku čelí mnohým výzvam. Ako sme na tom v porovnaní s okolitými štátmi? Sú útoky na občiansky sektor trendom aj v iných krajinách strednej Európy? Čo môžeme spraviť pre to, aby sme tieto trendy zvrátili? Aj o týchto témach sa rozprávala Karolína Piliarová s politológom a politickým analytikom, Grigorijom Mesežnikovom. Séria podcastov Nadácie Ekopolis venovaná občianskej spoločnosti vznikla v rámci projektu Reclaim Our Civil Space! a vďaka finančnej podpore Grantov EHP a Nórska pre regionálnu spoluprácu.

3. Aká je úloha splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti? Darí sa v posledných rokoch  zintenzívňovať komunikáciu medzi širokou verejnosťou a občianskou spoločnosťou? A sú na Slovensku vôbec vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj mimovládnych a neziskových organizácií? Aj na tieto otázky odpovedal Filip Vagač v rozhovore s Karolínou Piliarovou.

4.Kultúrne a komunitné centrá sú dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti. Akú dôležitú a nenahraditeľnú úlohu v demokratickej spoločnosti zohrávajú si tento krát uvedieme na príklade z praxe. V podcaste sme sa rozprávali s riaditeľom, dramaturgom a projektovým manažérom z Centra nezávislej kultúry v Banskej Bystrici, Milanom Zvadom.

5.Dôležitou súčasťou občianskej spoločnosti sú aj komunitno-coworkingové centrá, ktoré začali na Slovensku vznikať od roku 2010. Jedno z nich sa nachádza aj v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici. Akú úlohu zohráva 365.labb v demokratickej spoločnosti, s akými skupinami ľudí spolupracuje, aké programy pre skupiny ľudí či jednotlivcov ponúka – aj o tom sa Karolína Piliarová porozprávala v ďalšej časti podcastu Nadácie Ekopolis s Kristínou Katreniakovou z komunitno-coworkingového centra 365. labb a Evou Ščepkovou z občianskeho združenia LINK Banská Bystrica, ktoré je jeho neoddeliteľnou a aktívnou súčasťou.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.