Dobrý sused

Máte nápad, ktorý vo vašej obci alebo mestskej časti zlepší spolunažívanie a dobré medziľudské vzťahy, obohatí kultúrny, športový alebo komunitný život či skvalitní verejný priestor?  

Máte chuť postarať sa o historicky, spoločensky alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, či zorganizovať podujatie pre verejnosť? Chcete, aby miesto prilákalo viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho chcete dať do poriadku a sprístupniť verejnosti?

Ak áno, prihláste sa so svojím projektom do 6. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Dobrý sused. Dobrý sused počas rokov 2024 a 2025 prerozdelí medzi najlepšie projekty sumu 61 200 eur.

Cieľ programu

Program je v tomto roku výhradne určený pre obyvateľov nasledujúcich mestských častí Bratislavy: Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave.

Ide o presne vymedzené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí Bratislavy (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, trasy pre nemotorovú dopravu, historicky a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a iné verejné alebo verejnosťou využívané priestory).

Dobrý sused podporuje

 • sprístupnenie a propagáciu kultúrne, historicky a spoločensky zaujímavých lokalít,
 • organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí s cieľom podporiť miestne komunity a rozvoj vzťahov na lokálnej úrovni,
 • projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce spoločné trávenie voľného času,
 • budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho a cyklistického športu, turistiky a pod.,
 • inovatívne a netradičné aktivity s komunitným charakterom,
 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné,
  školské, komunitné a pod.),
 • opatrenia na zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad alebo malých vodných prvkov.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné, stredné a materské školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • vyššie uvedené mestské časti a obce.

Ako podať grantový projekt

Pri príprave žiadosti odporúčame preštudovať si Propozície grantového programu. Žiadateľ odošle vyplnený online formulár grantového programu.

Dôležité termíny grantového programu Dobrý sused:

 • 7. november 2023 – vyhlásenie 6. ročníka grantového programu Dobrý sused
 • 9. január 2024 – uzávierka 1. kola
 • 16. január 2024 – hodnotenie 1. kola
 • 29. januára 2024 – výsledky 1. kolo – ZOZNAM PODPORENÝCH PROJEKTOV
 • 15. február 2024 – zazmluvnenie, grantové dohody 1. kolo (dobu na realizáciu február – máj 2024)
 • 4. marca 2024 – otvorenie 2. kola
 • 15. apríla 2024 – uzávierka 2. kola
 • 23. apríla 2024 – hodnotenie 2. kola
 • 30. apríla 2024 – výsledky 2. kola

Projekty podporené v tomto ročníku programu musia byť zrealizované, ukončené a vyúčtované do  6 mesiacov od schválenia grantu.

Ďalšie grantové výzvy budú aktualizované na webe www.spoludokazemevela.sk/nase-projekty/dobry-sused, www.ekopolis.sk a sociálnych sieťach v priebehu roka.

Tešíme sa na vaše projekty a našu budúcu spoluprácu.

Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.