Mestá pre ľudí

Chceme, aby na Slovensku boli mestá pre ľudí. Koncept v zahraničí známy ako smart cities definuje nový prístup ku spravovaniu (riadeniu) mesta, založenom na štyroch prioritách, a to investovanie do ľudského a sociálneho kapitálu, investovanie do dopravnej a komunikačnej infraštruktúry, chytrý manažment prírodných zdrojov a participatívny prístup.

Okrem realizovania grantových programov sa venujeme aj vlastným projektom a aktivitám, prostredníctvom ktorých sa usilujeme dostať do popredia témy, ktoré sú nám najbližšie a vďaka ktorým na Slovensku vzniknú mestá pre ľudí. Témy, ktoré sú pre nás dôležité, sa sústreďujú na podporu zdravého životného štýlu, kvalitných verejných priestorov, zachovania biodiverzity a rozvoja udržateľnej mobility. Prostredníctvom našich vlastných projektov a aktivít chceme obyvateľov a komunity na Slovensku inšpirovať a vzdelávať.

V Banskej Bystrici sme odštartovali cyklus podujatí s názvom Záhradné dišputy. Tieto osvetovo-vzdelávacie podujatia spojené s diskusiou (dišputou) a neformálnym nádychom (ako posedenie vo vašej záhrade) sú určené pre zástupcov mimovládneho sektora, samosprávy i firemného sektora.

Súčasťou našej práce sú aj konzultácie, poradenstvo pre verejnosť a firmy a plánovanie a tvorba verejných priestranstiev za účasti verejnosti.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.