Možnosti nefinančnej podpory

Finančný príspevok nie je jediný spôsob, ktorým môžete podporiť nadáciu a jej aktivity. Vítané sú aj iné formy ako napr.:

 

1. Vecný dar

Poskytnutím vecného daru môžete podporiť prácu Nadácie Ekopolis (napr. darovaním technického vybavenia pre kanceláriu, auta a pod.) alebo iných organizácií, príp. jednotlivcov. Vďaka dlhodobému pôsobeniu v regiónoch na celom Slovensku poznáme potreby veľkého množstva organizácií a sme schopní zabezpečiť doručenie Vašich vecných darov.

 

2. Bezplatné poskytnutie služieb

Nadácia Ekopolis pri svojej práci využíva služby iných organizácii napr. telekomunikačné služby, web hosting, monitoring tlače, prenájom vozidiel, údržba kancelárskych priestorov a pod. Mnohé z nich využívame vďaka ústretovosti ich poskytovateľov s výraznou zľavou alebo zadarmo.

 

3. Dobrovoľnícka práca

Dobrovoľnícka práca je neoddeliteľnou súčasťou činnosti nadácie a bez nej by nefungovali ani základné orgány Nadácie Ekopolis. Členovia poradných výborov, ktoré hodnotia žiadosti o podporu Nadácie Ekopolis ako aj členovia správnej rady nadácie pracujú pre nadáciu bez nároku na honorár. Pri väčšej nárazovej práci (príprava hromadných listových zásielok, úprava priestorov a záhrady a pod.) tiež veľmi privítame pomoc dobrovoľníkov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.