Cesta Železnej opony

Dlhodobý program je zameraný na rozvoj diaľkovej cykloturistickej trasy Cesta Železnej opony na Slovensku.

Takmer polstoročie bola Európa násilne rozdelená na východnú a západnú. Hranica medzi nimi sa tiahla od Barentsovho mora po Čierne a dostala meno Železná opona. Diaľková cyklotrasa EuroVelo 13 Cesta Železnej opony dnes pozýva všetkých cyklistov, ktorí sa zaujímajú o toto obdobie našich novodobých dejín.

Cesta Železnej opony
Cesta Železnej opony je diaľková cykloturistická trasa, ktorá vedie od Barentsovho mora na severe Európy až po Čierne more na jej juhu. Je dlhá zhruba 9.500 kilometrov. Trasa ešte nie je v celej dĺžke vyznačená, na Slovensku však už je a putujú po nej cykloturisti. Cesta má v jednotlivých krajinách rôzny charakter, vedie divočinou bez ľudských obydlí aj cez husto obývané a rozvinuté blasti, po horách aj po rovine, pozdĺž morského pobrežia aj popri riekach, poza malé dedinky aj cez veľké mestá.

A čo na  Slovensku?
Na Slovensko vstupuje Cesta Železnej opony  cez hraničný priechod Hohenau – Moravský Sv. Ján a prebieha v menšej či väčšej vzdialenosti od hranice popri obciach Malé Leváre a Gajary cez Suchohrad, Záhorskú Ves, Vysokú pri Morave, Devínsku Novú Ves a Devín do Bratislavy a odtiaľ cez Petržalku do rakúskeho  mestečka Kittsee. Trasa meria na Slovensku vyše 87 kilometrov a vedie po asfaltových cestách s rôznou kvalitou, zväčša s minimálnou alebo nijakou premávkou automobilov.  Je značená štandardným slovenským systémom cykloznačenia (ako červená cyklotrasa), doplneným o logo EuroVelo 13 Iron Curtain Trail.

Cesta Železnej opony je súčasťou EuroVelo, siete diaľkových cyklistických trás naprieč Európou. Táto sieť sa skladá z 15 cyklotrás, Cesta Železnej opony má v nej číslo 13. Sieť EuroVelo spravuje Európska cyklistická federácia, národným koordinátorom EuroVelo na Slovensku je Slovenský cykloklub.

Dlhodobo podporujeme EuroVelo 13 Cestu Železnej opony najmä nefinančne v jej ďalšom rozvoji, na expertnej úrovni najmä jej marketingu,konzultáciami miestnym zainteresovaným stranám, udržiavaním spolupráce partnerov v ostatných krajinách pozdĺž trasy a i.

Momentálne na území Cesty Železnej opony realizujeme projekt ICTr.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.