Klub priateľov

Klub priateľov Nadácie Ekopolis je neformálne zoskupenie sympatizantov a podporovateľov našej nadácie. Jeho poslaním je posilňovať slobodný vzťah dôvery a otvoriť sa vzájomným názorom a skúsenostiam.

Klub priateľov je tu pre všetkých, ktorí majú záujem byť o nás informovaní, pozvaní na zaujímavé spoločenské podujatia a sú ochotní poradiť nám, ako byť ešte užitočnejším a inšpirujúcim partnerom.

Okrem zasielania Echopolisu pozývame členov klubu na naše podujatia, na ktorých môžu stretnúť rovnako zaujímavých ľudí, porozprávať sa, spoznať niečo nové a iné. Niektorým členom ponúkame členstvo v poradných výboroch a grantových komisiách.

Chcete sa stať členom Klubu priateľov? Prihláste sa na odber našich noviniek!

Echopolis

Nadačný spravodaj s názvom Echopolis prináša členom Klubu priateľov nadácie stručné a aktuálne informácie o aktivitách, programoch a dôležitých témach nadácie. Vychádza 2x do roka a okrem poskytovania informácií, názorov a polemík, je jeho zámerom vytvoriť spätnú väzbu s čitateľmi.

Chcem si prečítať Echopolis.

Dobrovoľníctvo

Chcete sa stať členom tímu Ekopolis na rôznych akciách,  alebo na dobrovoľníckych podujatiach a podieľať sa spolu s nami na realizácií niektorých projektov? Viete nám pomôcť s administratívnymi maličkosťami alebo prekladmi do cudzích jazykov? Máme pre vás príležitosť stať sa Dobrovoľníkom Nadácie Ekopolis.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.