Naše služby

Služby poskytované Nadáciou Ekopolis

Služby pre verejnosť:

  • Konzultácie pre uchádzačov o finančnú podporu, ktoré sú poskytované programovým manažérom telefonicky, emailom alebo osobne.
  • Metodické vedenie podporených alebo spolupracujúcich organizácií.

Služby pre firmy:

  • Poradenstvo pri výbere tém a filantropických programov predovšetkým v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Na základe našich dlhoročných skúseností a znalostí z neziskového a firemného prostredia na Slovensku navrhneme metodiku vhodného programu, komunikačné a PR aktivity s jednotlivými cieľovými skupinami, starostlivosť o značku partnera.
  • Administrácia grantových programov kvalifikovaným tímom, ktorý je schopný spracovať veľký počet žiadostí, komunikovať s mnohými žiadateľmi, navrhnúť a zabezpečiť vecné posúdenie žiadostí, zabezpečiť prípravu zmlúv, prevod prostriedkov a monitoring ich využívania vrátane pravidelných a podrobných správ. Postaráme sa kompletnú realizáciu programu, jeho vyhodnotenie a prínos.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.