Aktuality


Nová verzia certifikácie Vitajte, cyklisti! v roku 2023 je zahájená

Po trojročnej prestávke, spôsobenej pandémiou covidu, sme v apríl 2023 zahájili novú verziu certifikácie. Veríme, že prispejeme k rozvoju cykloturistiky a rozvoju v slovenských regiónoch. Čo nové prináša nová verzia certifikácie sa dozviete priamo na stránke Vitajte, cyklisti!

Ocenení víťazi v letnej fotografickej súťaži Vitajte cyklisti!

Cykloturistická sezóna sa pomaly chýli ku koncu, no mnohým cykloturistom zostali spomienky na letné prázdniny na bicykli. O niektoré fotopríbehy sa s verejnosťou podelíme vďaka Vitajte Cyklisti V4 Summer Photo Contest 2021. Súťaž organizovaná Nadace Partnerství bola venovaná tým, ktorí strávili dovolenku v aktívnom režime v krajinách Vyšehradskej štvorky – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko. Hlavným motívom medzinárodnej súťaže boli fotografie služieb pre cyklistov (certifikované ubytovanie Vitajte cyklisti, reštaurácie, turistické infocentrá, servisy pre bicykle alebo len trasy EuroVelo a Greenways vo V4). Po vyhlásení súťaže sme na sociálnych sieťach dostali 42 odpovedí.

Viac informácií sa dočítate v Tlačovej správe (v anglickom jazyku): Press Release_photocontest CW in V4

 

 

7. júl 2021

Pre cyklistov máme dobré správy! Spúšťame fotografickú súťaž Vitajte cyklisti v krajinách V4.

Vyhrajte cyklovíkend v zariadení, priateľskom k cykloturistom, v Česku, Maďarsku, Poľsku či na Slovensku! Nadácia Ekopolis spolu s partnermi v Česku, Maďarsku a Poľsku vyhlasujú s podporou International Visegrad Fund fotografickú súťaž na tému

Vitajte cyklisti v krajinách V4

Cieľom súťaže je propagácia cykloturistiky, služieb pre cykloturistov a certifikácie Vitajte, cyklisti!, resp. podobných certifikácií v Česku, Maďarsku a Poľsku.
Témou súťaže sú tématické fotografie, súvisiace so službami pre cykloturistov – ubytovacie zariadenia, reštaurácie, turistické ciele a atrakcie a pod. Obsah fotografií nie je určený, mali by však veselým či vážnym spôsobom zobrazovať spojenie turistických služieb a cykloturistiky.

Fotografie je potrebné dodať v digitálnej forme, zhotovené buď fotoaparátom alebo mobilným telefónom (pozri Pravidlá súťaže nižšie)

Viťaz súťaže dostane poukaz v hodnote 120 € na víkendový pobyt v zariadení, certifikovanom pre cykloturistov v Česku, v Poľsku, v Maďarsku alebo na Slovensku podľa vlastného výberu. Ďalší desiati účastníci dostanú drobné reklamné predmety.

Pravidlá súťaže:

  • Fotografie, zhotovené fotoaparátom alebo mobilom, by mali zobrazovať služby pre cyklistov v niektorej z krajín Vyšehradskej skupiny – Česko, Poľsko, Maďarsko alebo Slovensko.
  • Súťaž trvá od 19. júla (12:00 hod) do 29. Augusta (11:59 hod). Fotografie, poslané mimo tohto obdobia, nebudú zaradené.
  • Fotografiu pošlite na adresu cv@nadacepartnerstvi.cz spolu s menom autora, lokalitou a ďalšími relevantnými údajmi – názov turistického zariadenia alebo turistického cieľa, názov cyklotrasy a pod.
  • Jedna osoba môže poslať iba jednu fotografiu. Ak pošlete viac fotografií, do súťaže bude zaradená iba tá, ktorá bude doručená prvá.
  • Fotografia musí byť autorovým vlastným dielom.
  • Autor, ktorý poruší niektoré z pravidiel nebude do súťaže zaradený. Organizátor súťaže tiež môže zo súťažze vylúčiť fotografiu, ktorá podľa jeho názoru nenapĺňa cieľ súťaže alebo je inak nevhodná. Tak isto môže byť zo súťaže vylúčená aj fotografia, pri ktorej budú odôvodnené podozrenia z nekalých aktivít, ako je kupovanie lajkov a pod.
  • Organizátor súťaže poskytne pre účely výhry (pobyt v turistickom zariadení) maximálne 120 €, ktoré môžu byť využité iba v Česku, Poľsku, Maďarsku alebo na Slovensku.
  • Organizátorom súťaže je Partnerství, o.p.s., Údolní 33, 60200 Brno, Česká republika.
  • Víťaz a účastníci, ktorým budú poslané reklamné predmety, budú oznámení krátko po uzávierke súťaže na tejto stránke a na stránke Facebook Vitajte, cyklisti!
  • Autor zaslaním fotografie deklaruje, že je vlastník autorských práv fotografie a oprávňuje Partnerství. o.p.s. k jej použitiu na sociálnych sieťach, v publikáciách a pre iné použitie nie za účelom zisku pre Partnerství, o.p.s.

Fotografická súťaž Vitajte cyklisti v krajinách V4 je súčasťou projektu “Cyclists Welcome in V4”, ktorý financuje International Visegrad Fund.
Všetky bližšie informácie nájdete na tomto webe.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.