Zelené oázy: 11 projektov je podporených, o ostatných rozhodnú hlasy verejnosti


 

 Aj tento rok hľadá Nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft projekty, ktoré prinesú viac zelene v mestách a pomôžu prírodnej rozmanitosti. Odborná komisia vybrala 11 najlepších projektových návrhov, ktoré získajú priamu podporu. O ďalších 26 projektoch rozhodnú hlasy verejnosti v hlasovaní, ktoré končí už v piatok, 27. marca 2020. Celkovo sa medzi podporené projekty rozdelí suma 60 000 eur.

V poradí už 14. ročník je venovaný prírodnej rozmanitosti – biodiverzite, v mestách. Práve biodiverzitné prostredie má veľký vplyv aj na život drobných živočíchov, ktorí sú s týmto prostredím priamo spätí. Ide napríklad o drobný hmyz, ale aj unikátne druhy vtákov. Projekty v tomto ročníku sa venujú najmä výsadbe zelene i ovocných drevín, inštalácii hniezd a vtáčích búdok, ako aj zveľaďovaniu navštevovaných areálov a miest pre širokú verejnosť.

Komisia odborníkov na životné prostredie spolu s organizátormi programu Zelené oázy vybrali 11 najlepších projektov, ktoré získajú priamu grantovú podporu. Zároveň určila ďalších 26 projektov z každého kúta Slovenska, o ktorých rozhodne verejnosť svojimi hlasmi. Hlasovanie nájdete na webovej stránke www.oazy.sk a prebieha do 27. marca 2020.

Grantový program Zelené oázy podporuje už 13 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Hlavným cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

 

Všetky informácie nájdete na webovej stránke www.ekopolis.sk alebo www.oazy.sk

Viac informácií poskytne i programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.