Projekt Sabrina: Bezpečnostné kontroly cyklistickej cesty EuroVelo boli vykonané v Čechách, Maďarsku aj na Slovensku


Tím projektového partnera z projektu SABRINA z Fakulty dopravy a dopravných vied Univerzity v Záhrebe navštívil v dňoch 7. až 10. marca 2022 Česko, Slovensko a Maďarsko. Bezpečnostnými kontrolami vybraných častí trás EuroVelo v týchto troch krajinách, sme dokončili bezpečnostné prieskumy v ôsmich krajinách zapojených v projekte.

V Čechách sa preverilo približne 100 km trasy EuroVelo 9 medzi Jeseníkom a Šošuvkou. Vybrané časti EuroVelo 9, alebo Baltsko-jadranskej trasy v Slovinsku a Rakúsku boli skontrolované z hľadiska bezpečnosti už minulý rok. Z Čiech pokračoval tím z Univerzity v Záhrebe v prieskumoch bezpečnosti cyklotrás na Slovensku, kde sa zamerali na cca 100 km EuroVelo 6 medzi Komárnom a Štúrovom a EuroVelo 13 medzi Moravským Svätým Jánom a Bratislavou. Besides Slovakia, the EuroVelo 13 or so-called Iron Curtain Trail was an object of our inspections in Croatia, Slovenia, Bulgaria and Romania EuroVelo 13, alebo takzvaná Cesta Železnej opony bola predmetom inšpekcie nie len na Slovensku, ale aj v Chorvátsku, Slovinsku, Bulharsku a Rumunsku. Atlanticko-čiernomorská trasa (č. 6) je jednou z najobľúbenejších trás EuroVelo, na ktorej sme vybrané časti skúmali v Rakúsku a Rumunsku aj v roku 2021. Kontrolu bezpečnosti cyklistických trás uzavrel tím odborníkov zo Záhrebu minulý týždeň, kedy navštívil EuroVelo 6 v Maďarsku, kde sa zameral na trasu medzi Rajkou a Győrom, ako aj úsek medzi Komáromom a Ostrihomom, ktorý sa nachádza na južnom brehu Dunaja, priamo oproti slovenskému náprotivku.

Dôležitosť hodnotenia bezpečnosti vyzdvihli aj partneri projektu SABRINA. Český cyklokoordinátor Jaroslav Martinek z Partnerství pro městskou mobilitu povedal: „Pre Českú republiku majú kontroly veľký význam. Časti EuroVelo 9 sú vôbec prvými cyklotrasami v krajine, ktoré boli hodnotené z hľadiska bezpečnosti metódami iRAP a CycleRAP. V budúcnosti by sme chceli, aby sa takto hodnotili všetky kľúčové cyklotrasy v Česku.“ Ján Roháč zo slovenskej Nadácie Ekopolis upozornil, že podobne ako u českých partnerov, aj na Slovensku boli bezpečnostné kontroly prvými svojho druhu. „Zatiaľ sa podobné hodnotenia bezpečnosti cyklistických trás nerobili. Vo všeobecnosti je bezpečnosť cyklistických sietí zo strany slovenských úradov veľmi podceňovaná, preto budú takéto prieskumy a projekt SABRINA ako celok veľmi dôležité pre rozvoj cyklistiky na Slovensku. Zvlášť v kontexte veľkých investícií do cykloinfraštruktúry zo strany Európskej únie v najbližších rokoch.“ Zsombor Aradzski z Westpannon Teamu dodal: „Cyklistika sa pre Maďarsko stala kľúčovou témou. V rokoch 2021 – 2027 sa vybuduje 1500 km cyklistických trás a nesmieme zabúdať na tie, čo sa už vybudovali. Posúdenie bezpečnostných prvkov siete EuroVelo poskytuje cenné informácie pre existujúcu infraštruktúru aj pre budúce súčasti siete cyklotrás.“

Spolu bolo špeciálne vybaveným autom a bicyklom preverených viac ako 2300 km EuroVelo 6, 8, 9, 13 a 14 v ôsmich krajinách. V súčasnosti prebieha hodnotenie bezpečnosti cyklistických trás skúmaných v roku 2021. Používame metodiky Programu hodnotenia ciest (RAP) (iRAP a CycleRAP) a Európskeho certifikačného štandardu (ECS) vypracovaných Európskou cyklistickou federáciou. Výsledky vrátane hodnotenia trás iRAP hviezdičkami ukážu, do akej miery sú príslušné trasy bezpečné pre cyklistov a čo by sa dalo urobiť na zlepšenie ich bezpečnosti. Sledujte nás pre viac infomrácií!

Viac o projekte Sabrina nájdete na tomto linku.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.