Prihlasovanie projektov do grantového programu Zelené oázy je otvorené do 15. januára


Obce, mestá, neziskové organizácie, školy a komunitné centrá môžu požiadať o financie na výsadbu a revitalizáciu zelene aj v roku 2024. V 18. ročníku grantového programu Slovnaftu a Nadácie Ekopolis si najlepšie komunitné enviroprojekty rozdelia 60 000 eur. 

„Grantový program Zelené oázy má za uplynulých 17 rokov na svojom konte už 400 zelených projektov. Plnia svoju funkciu pre verejnosť, a popri tom zlepšujú vzťahy medzi ľuďmi z lokálnych komunít, ktorí ich vytvorili. V dlhom zozname sú nové alebo obnovené zelené miesta, parky, záhrady, aleje, ale aj náučné chodníky po celom Slovensku,“ hovorí riaditeľ Komunikácie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Anton Molnár.

Grantový program dokázal motivovať ľudí z podporených projektov k obdivuhodným výsledkom. Prvotná finančná injekcia zo Zelených oáz je často pomyselnou hybnou silou, ktorá rozkrúti koleso aktivít a prispeje k tomu, že veci začnú do seba zapadať. Zrazu sa pridajú ďalší finanční podporovatelia a sponzori, nájdu sa ďalší motivovaní dobrovoľníci a vysnívané sa stáva skutočnosťou.

Podtitul 18. ročníka Ruka v ruke v sebe odráža spoluprácu aktívnych a nadšených ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách vzhľadu a spôsobu využívania týchto verejných priestranstiev. Vzniknú tak miesta, v ktorých sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Mení sa ich vzťah k danému miestu, sú hrdí na to, kde žijú a sú spokojní s tým, čo sa im podarilo.

„Či už ide o výsadbu alejí, obnovu starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úpravu existujúcich priestorov alebo ide o projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou  vodou, možností je veľa. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s podporou  samosprávy. Zelené oázy v roku 2024 hľadajú projekty, ktoré v tomto duchu dokážu nájsť efektívne prepojenie občianskeho sektora s verejným,“ hovorí Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Výzva na podávanie projektov je otvorená do 15. januára 2024. Podporené projekty sa budú môcť realizovať už na jar 2024.

Viac informácií je dostupných na: www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.