Čaká nás už 8. ročník národnej konferencie Cyklistická doprava 2016


Nadácia Ekopolis, OZ Mulica Žilina a Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica organizujú v dňoch 11. a 12. októbra 2016 konferenciu Cyklistická doprava 2016. 8. ročník národnej konferencie je venovaný témam ako Cyklistická doprava, cykloturistika a udržateľná mobilita.

Záštitou nad konferenciou prevzali ministrer dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek, Minister životného prostredia SR László Sólymos a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky a primátora mesta Martin Andrej Hrnčiar.

„Cieľom konferencie je inšpirovať, vzdelávať všetky organizácie, samosprávy a jednotlivcov, ktorí sa chcú dozvedieť nové infomácie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ako aj vytvoriť priestor na výmenu skúsenosti v oblasti plánovania udržateľnej mobility,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Na konferencii odznejú aktuálne informácie o možnostiach a podmienkach čerpania dotácií z eurofondov na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na Slovensku. Preto sú prednášky zostavené tak, aby účastníci konferencie získali čo najviac vedomostí o príkladoch dobrej praxe zo zahraničia, ale aj od domácich odborníkov v tejto oblasti. Počas prvého dňa konferencie, 11. októbra 2016, vystúpi zástupca ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja (RO pre IROP), ako aj zástupcovia samosprávnych krajov, ktoré majú už v oblasti cyklorozvoja úspešne rozbehnuté aktivity. V podvečerných hodinách sa uskutoční slávnostná večera spojená s vyhlásením výsledkov kampane Európskeho týždňa mobility 2016 na Slovensku a ocenením víťazných samospráv. 12. október je venovaný prezentáciám zahraničných odborníkov. Lars Christensen z Nórska porozpráva o zimnom arktickom bicyklovaní, Tamás Mátrai o cyklorozvoji v Maďarsku a Hana Bruhová z Centra dopravního výskumu priblíži proces prípravy plánov udržateľnej mobility v mestách  Českej republiky.

„Našou dlhodobou snahou je, aby sa v mestách a obciach na Slovensku uberal rozvoj udržateľným smerom a zlepšenie podmienok pre využívanie bicykla na presuny po meste je jedna z vecí, ktoré takému rozvoju značne napomáhajú. Preto sa každý rok snažíme sprostredkovať zástupcom samospráv, odborníkom a inštitúciám, ktoré sa touto problematikou zaoberajú čo najviac aktuálnych informácií.“ uviedol doc. Ing. Marian Gogola PhD  z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity.

Súčasťou konferencie sú aj sprievodné podujatia, a to exkurzia do skanzemu Jahodnícke háje a Ferratová vychádzka so sprievodcom.

Registrácia záujemcov na konferenciu je možná do 7.októbra 2016 prostredníctvom registračného formulára na http://www.cyklodoprava.sk/konferencia-cyklisticka-doprava-2016/

 

Pozvánka

Program

 

Viac informácií:

www.cyklodoprava.sk/konferencia

Marián Gogola, OZ Mulica, info@mulica.sk, 0949 205 604.

Andrea Štulajterová, Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica, stulajterova@gmail.com, 0904 101 822.

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.