Nový grantový program Dobrý sused pre obyvateľov Vrakune, Podunajských Biskupíc a Rovinky


Spoločnosť Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopolis spúšťajú nový grantový program Dobrý sused pre ľudí žijúcich v okolí bratislavskej rafinérie. Občania, samosprávy a organizácie v mestských častiach Vrakuňa, Podunajské Biskupice a v obci Rovinka majú možnosť skvalitniť svoje okolie a získať pre svoj nápad grant do výšky 4000 eur. V pilotnej fáze programu budú podporené projekty v oblasti sociálneho rozvoja, kultúry a budovania vzťahov miestnych komunít. Slovnaft na ich realizáciu rozdelí 25 000 eur. .

„Pri úvahách o tom, ako môže Slovnaft pomôcť ľuďom, ktorí žijú v dotyku s rafinériou sme sa držali známeho hesla – ak chcete niečo zmeniť, začnite od seba. Rafinéria v Bratislave je vďaka najnovším technológiám použitým pri spracovaní ropy jednou z najmodernejších v Európe. Vplyv našej každodennej činnosti však nie je nebadateľný a najviac to pociťujú naši susedia. Aj preto v pilotnej fáze chceme podporiť snahu našich bezprostredných susedov zvýšiť kvalitu ich života,“ uviedol Gabriel Szabó, CEO SLOVNAFT, a.s.

Hlavným cieľom grantového programu Dobrý sused je napĺňanie potrieb lokálnych komunít. Súčasťou podporených projektov má byť spolupráca aktívnych občanov, samospráv, školských zariadení a občianskych združení. Žiadatelia môžu predkladať projekty na vytváranie, alebo vynovenie  kultúrnych a spoločensky zaujímavých lokalít, projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho, cyklistického športu a turistiky, projekty na organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí a podobne.

Od svojho vzniku Nadácia Ekopolis, ktorá sa podieľa na projekte spolu so Slovnaftom, považuje za najdôležitejšiu účasť a spoluprácu občanov vo všetkých jeho fázach, od nápadu cez plánovanie a realizáciu až po využívanie výsledkov.

„Aj v prípade programu Dobrý sused je pre nás kľúčová identifikácia miestneho problému a spoločné hľadanie riešenia. Sme presvedčení, že len vzájomnou spoluprácou sa dajú nájsť také riešenie, ktoré budú miestnou komunitou akceptované a tým sa aj zvýši ich šanca na dlhodobé využívanie“, dodal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

O grant môžu požiadať:

  • registrované mimovládne neziskové organizácie,
  • základné, stredné a materské školy,
  • centrá voľného času a komunitné centrá,
  • mestské časti a obce: Vrakuňa, Podunajské Biskupice a Rovinka.

Grantová výzva je otvorená od októbra 2018 až do vyčerpania finančných prostriedkov. Podporené projekty musia byť zrealizované do 3 mesiacov od pridelenia grantu.

Informácie Ako podať žiadosť nájdete TU.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia aj na www.slovnaftludom.sk alebo u programového manažéra Nadácie Ekopolis: Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 0911 452 457

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.