V Horši pri Leviciach vznikol prameň osvieženia


Prameň osvieženia je oddychový priestor pri verejnej studni pri vstupe do prírodnej rezervácie Horšianska dolina. Zrevitalizovali ho dobrovoľníci z mestskej časti Horša a Mestského parlamentu mládeže v Leviciach. Na projekt získalo podporu Mesto Levice a to vo výške 2 460 eur z grantového programu Pohoda za mestom, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko už piaty rok.

Mestská časť Horša je malebné sídlo so zachovanou pôvodnou sídelnou štruktúrou a prvkami ľudovej architektúry. Je obklopená lesmi a blízko je prírodná rezervácia Horšianska dolina na brehu vodného toku Sikenica. Z piatich, kedysi spoločných studní, sa dnes nevyužíva ani jedna, pretože ich úlohu prebral verejný vodovod. Tri opustené studne však majú vhodnú polohu na to, aby boli súčasťou oddychových priestorov a takto slúžili obyvateľom, návštevníkom či turistom prírodnej rezervácie Horšianská dolina. V rámci podporeného projektu Prameň osvieženia obnovili dobrovoľníci úžitkovú funkciu prvej studne, ktorá sa nachádza priamo pri vstupe do Horše.

Zástupcovia Mestské úradu v Leviciach spoločne s obyvateľmi mestskej časti najskôr vybrali vhodnú lokalitu a taktiež spolu prediskutovali návrh úpravy priestoru okolo studne. Pri realizácii projektu pomáhajú, okrem obyvateľov mestskej časti, členov Komisie mestského zastupiteľstva, aj členovia Mestského parlamentu mládeže v Leviciach, ktorí spravili malý prieskum návštevnosti turisticko-náučného chodníka v Horšianskej doline.

V priebehu júna a júla dobrovoľníci obnovili priestor vedľa studne pri vstupnej bráne obce – osadili plot a upravili brehy potoka, vyrobili kaskádu na vodu zo studne z dubových nádob a korýtok. V auguste prebehne ešte osadenie lavičiek, výsadba kríkov a kvetov, ktoré tento priestor zútulnia a skrášlia.

„Po ukončení úprav, v septembri 2015 by sme radi zorganizovali malý výlet do prírodnej rezervácie Horšianska dolina s cieľom zastaviť sa pri „Prameni osvieženia“, kde by si mohli výletníci oddýchnuť a posadiť sa na lavičky a načerpať sily v novom, zrevitalizovanom priestore,“ uvádzajú realizátori projektu.

Viac informácií o projekte: Ing. Arch. Eva Ürgeová, vedúca Oddelenia životného prostredia a komunálnych vecí MsÚ Levice, eva.urgeova@levice.sk, 036 / 6350 254.

 


O programe Pohoda za mestom:

Program Pohoda za mestom poskytol už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí miest s počtom obyvateľov nad 25 000. Záujemcom dáva možnosť skrášliť miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času. Výsledkom by mali byť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvorenie priestorov pre stretnutia a sociálne kontakty. Pridanou hodnotou projektov je ich pozitívny vplyv na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta. Päť najlepších projektov získalo podporu v celkovej výške 16 000 eur.

Viac informácií o programe Pohoda za mestom: Nadácia Ekopolis, Martina B. Paulíková, 0949 266 151,paulikova@ekopolis.sk, www.old.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.