Nadácia Ekopolis na medzinárodnej konferencii o verejných priestoroch v Krakowe


Zástupcovia Nadácie Ekopolis sa v dňoch 1. a 2. októbra 2009 zúčastnili medzinárodnej konferencie zameranej na tvorbu kvalitných verených priestorov pod názvom „Turning Great Ideas into Great Public Spaces – a Conference on Practical Steps to Make Great Public Spaces a Reality“.

Usporiadateľom konferencie boli Polish Environmental Partnership Foundation, americká nadácia Project for Public Spaces, medzinárodná asociácia Environmental Partnershipfor Sustainable Development, ktorej členom je aj Nadácia Ekopolis, International Centre of Education, Cracow University of Technology and Forum for Nowa Huta a Association for the Nowa Huta Development.

Zástupcovia Nadácie Ekopolis prezentovali predovšetkým svoje aktivity v oblasti participatívneho plánovania verejných priestranstiev v rámci grantového programu Priestory, ktorého 6. ročník bol vyhlásený 24. 9. 2009 a európskeho projektu UrbSpace.

Na konferencii vystúpili so zaujímavými a podnetnými prednáškami Alan Hantman, bývalý hlavný architekt mesta Washington, D.C., Steve Davis (Project for Public Spaces, USA) s témou participatívneho plánovania verených priestorov v USA, Elena Madison (Project for Public Spaces, USA) s témou „Ulice ako verejný priestor“  a ďalší.

Inšpirujúce prednášky odzneli aj na témy trvaloudržateľného urbanizmu a zapájenia samospráv ako aj súkromného sektora do plánovania verejných priestorov.

Poznatky získané počas konferencie bude Nadácia Ekopolis využívať ďalej v rámci programu PrieStory a ďalších projektov zameraných na plánovanie a tvorbu verejných priestorov na Slovensku.

Viac informácií nájdete na:

  • www.pps.org – Project for Public Spaces, USA
  • www.environmentalpartnership.org – Environmental Partnership for Sustainable Development

Viac informácií o grantovom programe PrieStory nájdete na:

  • www.priestory.sk ,
  • www.ekopolis.sk

Viac informácií o projekte UrbSpace nájdete na: www.urbanspaces.eu, www.ekopolis.sk/programy/ine-programy-a-aktivity/urbspace

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.