Nadácia Ekopolis vyhlásila 16. ročník ankety Strom roka


Nadácia Ekopolis vyhlásila v poradí už 16. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Do konca apríla 2018 môžu jednotlivci, mestá, školy či organizácie prihlasovať stromy, ktoré sú ich srdcu blízke. Patronát nad anketou prevzal už po siedmy rok spevák Peter Lipa.

„Anketa Strom roka výrazne prispieva k osvete o potrebe udržateľnosti a rozvoja nášho životného prostredia. Ochranu stromov, ktoré sú našim prírodným dedičstvom, treba prehlbovať a venovať jej zvýšenú pozornosť,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá je hlavným partnerom ankety.

Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie môžu prihlásiť strom, ktorý je ich srdcu blízky, do 30. apríla 2018. Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12  finalistov. Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začne už tradične na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2018. „Aj Nadácia Ekopolis ide so súčasnými trendami a preto sme sa rozhodli vytvoriť v rámci zahájenia hlasovania aj INSTAGRAM súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu Pohoda,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Fotografie a príbehy stromov – finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis. Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj na sociálnej sieti Facebook – www.facebook.com/nadacia.ekopolis.

V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018 a postúpi do celoeurópskeho finále – do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum. Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur.

„Naša spolupráca s Medzinárodnou arboristickou spoločnosťou (ISA Slovensko) ostáva na vysokej úrovni, čo znamená, že aj v tomto ročníku budú bezplatne ošetrené ďalšie stromy spomedzi všetkých nominovaných do ankety Strom roka,“ približuje Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Profesionálni akreditovaní arboristi ISA Slovensko ošetria vybrané stromy vo vlastnej réžii, pričom výber stromov urobia na základe ich zdravotného stavu, prístupnosti a geografickej polohy. „Ošetrovania budú prebiehať za účasti verejnosti, žiakov a študentov škôl, čím prispejeme k osvete o ochrane stromov. Novinkou tohto ročníka je aj zorganizovanie odborného semináru spojeného s ukážkou odborného ošetrenia pre zástupcov samosprávy, úradníkov v 3 mestách,“ dopĺňa Milan Hronec.

Všetky potrebné informácie o ankete Strom roka 2018 sú zverejnené na www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka.

Hlavným partnerom ankety je Nadácia Slovenskej sporiteľne. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo ABIES.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.