10. ročník grantového programu Zelené oázy priniesol podporu 21 zeleným projektom


V 10. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo 21 projektov podporu v celkovej výške 56 000 eur. Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás.

Do grantového programu v aktuálnom ročníku prihlásilo svoje projekty 271 žiadateľov, z nich bolo podporených 21 projektov v celkovej sume 56 000 eur. „Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty sú prispôsobené miestnym podmienkam a kombinujú okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Medzi projekty, ktoré v roku 2016 zaujali poradný výbor grantového programu, patrí projekt Na túru za prameňmi Vihorlatu. Občianske združenie TELEKIA vybuduje infraštruktúru pre cyklistov a turistov smerujúcich na územie Vihorlatu. V projekte ide o zastrešenie prameňov pitnej vody a výstavbu oddychových miest na 3 lokalitách najnavštevovanejších turistických chodníkov.

Ďalším z projektov je vybudovanie Ekocentra v areáli záhrady v miestnej časti Karlova Ves v Bratislave. Organizácia Envirosvet zriadi outdoorovú klubovňu, založí zeleninové a bylinkové záhony, kompostoviská a chovné objekty pre malé hospodárske zvieratá.

K úspešným patrí aj projekt Včelárska minifarma v Liptovskom Mikuláši. Zámerom projektu je zriadenie včelnice v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej s dlhodobým cieľom zaradiť  doplnkový predmet včelárstvo do učebných osnov.

„Grantový program Zelené oázy má za sebou jubilejných desať rokov, Za toto obdobie sme podporili 225 projektov sumou viac ako 566 tisíc eur. Do aktivít sa zapojili tisíce  dobrovoľníkov, ktorí vysadili drevinami, zveľadili a upravili plochu s rozlohou  približne 120 futbalových ihrísk,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2016.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 10 95, 0911 452 457,hronec@ekopolis.sk.

Podporené projekty v roku 2016 z grantového programu Zelené oázy nájdete na:

https://ekopolis.sk/zivotne-prostredia/zelene-oazy/podporene-projekty/

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.