UPre: skutočne rómske odpovede


Karpatská nadácia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis pripravujú konferenciu s cieľom predstaviť verejnosti príbehy rómskych komunít, ktoré sa rozhodli robiť niečo pre seba a pre druhých. Sú prínosom pre svoje okolie a môžu byť inšpiráciou pre celú spoločnosť. Aktívne prispievajú k zlepšeniu postavenia rómskej menšiny na Slovensku a dávajú odpovede na otázky integrácie, vzdelávania či zamestnávania Rómov.

Záštitu nad konferenciou prebral splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity pán Ábel Ravasz. Konferencia sa uskutoční 2. júna 2016, v čase od 9:00 – 13:00 v štúdiu WOONT v Košiciach. Registrácia sa začína 11. mája 2016. Na konferenciu je voľný vstup. Je určená pre širšiu verejnosť a pre všetkých ľudí, ktorým jej téma nie je ľahostajná.

Organizátormi konferencie sú Karpatská nadácia a Nadácia Ekopolis, ktorí sú partnermi Programu rozvoja rómskych komunít podporeného anonymným darcom. Cieľovou skupinou tohto programu sú už fungujúce neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Súčasťou filozofie programu je ich úzka spolupráca s úradmi, vzdelávacími inštitúciami, potenciálnymi zamestnávateľmi, sociálnymi pracovníkmi a úradmi.

Partnermi podujatia sú štúdio WOONT a sli.do. Mediálne konferenciu podporuje Rádio Regina, SME a Korzár.

Viac informácií Vám poskytne:

Mária Biľová, Karpatská nadácia, maria.biľova@karpatskanadacia.sk, 0907 027 833,

Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 5645 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.