Zamestnancov Slovenskej sporiteľne zaujala téma stromy, ich ochrana a ich miesto v našich životoch


20. apríla 2016 sme pripravili pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne workshop na tému Stromy a ich miesto v našich životoch. Podujatia sa zúčastnilo 30 ľudí, téma sa stretla s pozitívnou odozvou a účastníci prejavili záujem o podobné podujatie aj v budúcnosti.

Na pozvanie Slovenskej sporiteľne, ktorá je dlhoročným hlavným partnerom ankety Strom roka,  sme pre jej zamestnancov pripravili workshop na tému ochrany stromov, hlavne v zastavaných územiach. Podujatie sa uskutočnilo v budove ústredia SLSP v Bratislave v oddychovej miestnosti HydePark, tá slúži práve na organizovanie rôznorodých workshopov, na témy, ktoré zaujímajú ich zamestnancov.

Jednou z takýchto tém bola aj téma ochrany stromov predovšetkým v mestách a obciach, kde hrozí prípadný konflikt medzi stromom a človekom. Podujatie bolo určené nielen pre milovníkov prírody a stromov, ale pre všetkých, ktorí sa chceli dozvedieť o tejto téme viac.

Účastníci sa dozvedeli zaujímavosti z uplynulých  13 ročníkov ankety Strom roka, ktorú realizuje Nadácia Ekopolis a predstavili sme im aj najkrajšie a najzaujímavejšie stromy počas celej histórie ankety. Informovali sme ich o tom, ako, kedy a kde správne ošetrovať stromy a prečo je dôležité niekedy a na niektorých miestach sadiť pôvodné dreviny namiesto cudzokrajných. Účastníci sa živo zaujímali o možnosti účinnej ochrany, keď chcú vyrúbať strom v ich okolí – informácie k tejto téme sme spracovali do tzv. Legislatívnej kuchárky, ktorú sme rozdali všetkým účastníkom workshopu.

„Z podujatia odchádzali účastníci nielen s vedomím, aké krásne a zaujímavé stromy máme na Slovensku, prečo je dôležité stromy chrániť, ale aj ako môže jednotlivec prakticky prispieť k ochrane stromov,“ dopĺňa Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis, ktorý ma na starosti  samotnú anketu Strom roka.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.