Ovce alebo vlky? Slovenskí a nórski odborníci a poľnohospodári našli spoločne riešenie ako zabezpečiť ich bezpečné spolužitie


Na Slovensku rovnako ako v Nórsku, konflikty medzi veľkými šelmami, ako je vlk a medveď, a hospodárskymi zvieratami, sú bežné. Veľké šelmy zabíjajú dobytok, najmä ovce, pričom ide o počty, ktoré nemožno prehliadnuť. V Nórsku dosahujú čísla 10 až 30 % z celkového počtu za rok. Ako nájsť rovnováhu medzi ochranou voľne žijúcich zvierat pri zachovaní stáda oviec, hospodárení s pôdou určenou na pastvu a medzinárodnými dohodami?

V minulosti boli vlk a medveď ako šelmy v prírode akceptovaní a vzbudzovali rešpekt. Avšak v posledných storočiach sa to zmenilo a boj s týmito šelmami viedol v niektorých oblastiach až k ich vyhynutiu. V posledných desaťročiach je však v Európe o tému dobrých životných podmienok zvierat, tak domácich, ako aj divokých, stále väčší záujem, a to na strane verejnosti, politikov a expertov na biodiverzitu.

Otázkou je, či máme prostriedky a nástroje na to, aby bol uspokojený každý, aby veľké šelmi žili aspoň v niektorých vybraných oblastiach a aby poľnohospodársky chov oviec bol ochránený a zabezpečený pred nadmernými stratami zo strany šeliem. V rámci projektu Podpora biodiverzity zlepšením manažmentu konfliktných situácií medzi veľkými šelmami a človekom niektoré kusy mozaiky do seba zapadajú a môžu priniesť zaujímavé výsledky. Slovenskí študenti v Evenstade v spolupráci so svojimi nórskymi priateľmi a učiteľmi podnietili spoluprácu medzi Spoločnosťou pre karpatskú zver na Slovensku, pobočkou Priateľov Zeme v okrese Hedmark (Naturvernforbundet i Hedmark) a s IMSA Knowledge Company v Koppangu v Nórsku. Zapojili sa do projektu, ktorého cieľom je porovnať skúsenosti s chovom oviec a ich ochranou v týchto dvoch krajinách, implementovať praktické riešenia a informovať o tom verejnosť. „Či opozícia k prítomnosti šeliem je racionálna alebo iracionálna, my všetci máme povinnosť usilovať sa o riešenia, ktoré môžu pomôcť všetkým stranám,“ povedal Slavomír Finďo, koordinátor projektu. Tento projekt bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Ochrana stáda oviec od veľkých šeliem je možná prítomnosťou veľkých strážnych psov, ktoré budú na pastve voľne so stádom. Ide o plemená ako slovenský čuvač, kaukazský pastiersky pes a stredoázijský pastiersky pes. Hoci sa tieto psy chovajú v rozličných končinách sveta, mnohí farmári a pastieri už nevedia, ako ich správne vychovať a používať. V dnešnej dobe bolo opakovane dokázané, že prítomnosť veľkých psov značne odrádza veľké šelmy od útoku. Avšak tieto psy musia byť spoľahlivé, ochranárske, viazané na stádo a taktiež je rozhodujúci ich špeciálny chov. Psy sú vychovávané spolu s ovcami a pripravované na strážnu službu po dosiahnutí dospelosti. V rámci projektu boli tri šteniatka slovenského čuvača prevezené na hospodárstvo, ktoré sa nachádza v národnom parku Rondane v Nórsku.

Realizátori projektu chcú nielen zmeniť návyky a metódy na 5 vybraných farmách, ktoré celkom spravujú veľkú plochu viac ako 3000 ha, ale tiež výrazne posunúť pochopenie tejto problematiky ako na Slovensku, tak aj v Nórsku. Je dôležité šíriť informácie o projekte, jeho výstupoch a tiež o možnostiach ochrany hospodárskych zvierat a spolužitia s veľkými šelmami smerom k odbornej a širšej verejnosti.

Viac informácií o projekte: Slavomír Finďo, 0911 792 433, sfindo@pobox.sk,
http://project.carpathianwildlife.sk/index.php/sk/.


 

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.