Pozvánka na konferenciu Cyklistická doprava 2016


Pozývame vás na konferenciu, ktorá má za cieľ inšpirovať, vzdelávať všetky organizácie a jednotlivcov, ktorí sa chcú dozvedieť nové infomácie v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky ako aj vytvoriť priestor na výmenu skúsenosti v oblasti plánovania udržateľnej mobility. Aj tento rok pre vás pripravujeme zaujímavé prednášky aj od zahraničných lektorov ako aj zaujímavý sprievodný program. Konferencia sa uskutoční 11. – 12. októbra 2016 v Martine.

Záštitu nad konferenciou prevzali:

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek

Minister životného prostredia SR László Sólymos

Primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar

Partneri konferencie sú:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra životného prostredia

Konferenciu organizujú OZ MULICA, Nadácia Ekopolis a OCIBB.

Odborní garanti konferencie:
Nadácia Ekopolis
doc. Ing. Marián Gogola, PhD. (Žilinská univerzita, OZ MULICA)

Partneri:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská agentúra životného prostredia

Mesto Martin

Lekárska fakulta

Cyklodoprava

Sčítače

EEA grants

 

Pozvánka

Program

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.