Pozvánka na workshop „Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach“


Pozývame Vás na 4. z radu workshopov zameraných na plánovanie a tvorbu verejných priestorov pod názvom „Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach – navrhovanie trvalo udržateľných a úspešných verejných priestorov“. Workshop sa uskutoční 12. novembra 2009 od 9,00 hod. v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene v Informačno – vedeckom centre.

Cieľom workshopu je:

  • informovať o prístupoch umiestňovania verejných priestorov s cieľom dosiahnuť ich trvalú udržateľnosť
  • porovnať prístupy k rozmiestňovaniu rôznych typov verejných priestorov
  • definovať typy verejných priestorov na príklade mesta Zvolen
  • diskutovať o vytváraní a posilňovaní identity verejných priestorov na príklade vybraných verejných priestorov v meste Zvolen
  • informovať o hodnotách vybraného typu verejného priestoru – plánovaný mestský park Lanice vo Zvolene (vrátane porovnania s hodnotami a identitou iných podobných priestorov v iných sídlach)

Pozvánku, prihlášku na workshop a zadanie pre tvorivú dielňu nájdete TU.

——————————————————————————–

Workshop sa uskutočňuje v rámci projektu „PrieStory pre ľudí “ financovaného z CEE Trust a projektu UrbSpace financovaného z Central Europe Program a ERDF.

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na urbanizovanú krajinu a kvalitu životného prostredia v nej.

V rámci projektu chceme na konkrétnom príklade verejného priestoru vo Zvolene – mestského parku Lanice odskúšať niektoré metódy vytvárania verejného priestoru so zapojením verejnosti a s využitím skúseností zahraničných expertov aj lokálnych partnerov. Získané informácie a skúsenosti chceme umožniť zdieľať aj iným komunitám a partnerom.

Blizšie informácie:

  • Lucia Skokanová: skokanova@ekopolis.sk
  • Martina Paulíková: paulikova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.