Program rozvoja rómskych komunít podporil na Slovensku ďalších 6 projektov


V Programe rozvoja rómskych komunít, ktorý je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia a predsudkov voči Rómom, získalo podporu 6 projektov v Banskobystrickom kraji v celkovej výške 48 500 eur. Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou realizuje tento program už druhý rok.

Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. “Aj tento rok sme podporili projekty, ktorých cieľom je zlepšenie situácie Rómov vo vybraných obciach a naplnenie ich základných potrieb, ako je bývanie či vzdelanie. Zároveň chceme upozorniť na aktivity, ktoré môžu prispieť ku prekonaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí – spropagovať overené postupy a pozitívne príklady,” uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V druhom ročníku programu bolo v Banskobystrickom kraji podporených 6 projektov v celkovej sume 48 500 eur. V obci Šimonovce bude občianske združenie Dúha realizovať projekt zameraný na rozvoj stavebných a stolárskych remesiel. Prostredníctvom opráv vlastných domov sa v tejto obci učia Rómovia stavebných prácam, sú vyškolení tak, aby vedeli (aj s referenciou) pracovať neskôr samostatne. Okrem murárskych a vodoinštalačných prác, ktorým sa mohli nezamestnaní učiť doteraz, začne fungovať aj stolárska dielňa na rozšírenie ponuky.

V Kokave nad Rimavicou rozšíria remeselné murárske zručnosti o výrobu zámkovej dlažby. Vyrobený tovar bude používaný v obci na spevnenie verejných priestorov, pričom v budúcnosti je ambícia vytvoriť sociálny podnik. Aktivity bude uskutočňovať Kultúrno výchovné OZ Láčho drom.

Fórum pre rómske ženy – Forum pale Romnja realizuje v Detve projekt, ktorý je zameraný na vyškolenie a certifikovanie rómskych žien a ich asistentiek na prácu profesionálnych mediátoriek. Tieto aktivity sú zároveň prípravou pre vznik piatich mediačných centier v Banskobystrickom kraji.

Občianske združenie Komunitné centrum menšín bude pokračovať v aktivitách, ktorých cieľom je podpora udržateľnosti bývania v bytovkách, a to vytvorením vlastnej správy budov. Vyškolení domovníci budú mať na starosti koordináciu opráv bytových domov, spoločných priestorov, vrátane úprav okolia as komunikáciu s vlastníkmi.

Multifunkčné komunitné centrum Horehronie v obci Valaská, ktoré prevádzku Združenie mladých Rómov, má niekoľko prevádzok sociálneho podnikania (práčovňa, žehliareň, výroba dlažby). Nezamestnaných ľudí budú postupne zapracovávať v prevádzkach, pričom dôraz bude kladený na vytváranie pracovných návykov a zručností, ktoré môžu využiť na trhu práce. Je dôležité, aby získané výsledky a skúsenosti zo sociálneho podnikania mohli byť odovzdávané ďalej väčšiemu počtu ľudí. V rámci tohto projektu budú zrealizované informačné stretnutia a individuálne konzultácie.

„Súčasťou programu je aj individuálna pomoc podporených skupín, a to sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí organizácií, výmena skúseností a sieťovanie medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory. Na zvýšenie informovanosti širokej komunity zorganizujeme aj konferenciu o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch,“ dopĺňa Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Zoznam podporených projektov za rok 2016

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.