Stromom roka 2009 sa stal topoľ čierny z Bratislavy


Bratislava, 22.10.2009

Topoľ čierny z Bratislavy sa môže pochváliť prvenstvom v ankete o titul Strom roka 2009. S počtom 596 hlasov tesne porazil druhý v poradí brest horský z Liptovských Revúc a tretiu lipu veľkolistú z Myjavy,  ktorá dlhodobo viedla na čele tabuľky. O poradí stromov –  12 finalistov rozhodlo takmer 3800 hlasov. Už siedmy ročník ankety, ktorej generálnym partnerom je skupina Skanska na Slovensku, vyhlásila Nadácia Ekopolis.

Víťazný topoľ čierny dostane odmenu v podobe komplexného dendrologického posudku od odborného partnera ankety – arboristickej  spoločnosti  ISA Slovensko ako aj finančný príspevok  332 €. „Tohtoročný víťaz je výborným dôkazom toho, že ani ľuďom na sídlisku nie je zeleň ľahostajná a zaujímajú sa o ňu. Je to strom, ktorý má viac ako osem krížikov a prežil masovú výstavbu Petržalky. Je dobré, že ľudia naň nezabudli“, povedala Magdaléna Dobišová zo spoločnosti Skanska, generálneho partnera ankety. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste, získajú rovnakú peňažnú čiastku ako víťaz,  pričom môže byť použitá na ošetrenie, alebo úpravu ich okolia.

Do májovej uzávierky ankety prišlo do Nadácie Ekopolis 88 nominácií stromov z celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených vybrala porota 12  finalistov.  „Po prvýkrát sme v ankete Strom roka zaznamenali takú vyrovnanosť v hlasovaní. Svedčí to jednak o dobrom výbere finalistov spomedzi všetkých prihlásených stromov, ale tiež aj o tom, že ľudia z rôznych regiónov „svoje“ stromy dobre poznajú a radi im posielali hlasy,povedal  Milan  Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

  Fotografie a príbehy stromov boli uverejnené na www.ekopolis.sk, www.skanska.sk a v médiách. Hlasovať za svoj strom mohli záujemcovia prostredníctvom SMS správy, poštou alebo priamo na internete od 11. júla do 2. októbra 2009.

Anketa Strom, ktorej poslaním je upozorniť na staré, vzácne či inak zaujímavé stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a jeho ochranu, je súčasťou grantového programu Nadácie Ekopolis  – Ľudia pre stromy. Generálnym partnerom programu je už štvrtý rok  skupina Skanska v SR.

Viac informácií o víťazných stromoch

 Strom č.1. – Topoľ čierny, Bratislava – areál Ekonomickej univerzity v Petržalke,

vek: 84 rokov, obvod: 430 cm, výška: 40 m  

V lokalite, kde sa topoľ nachádza, boli vysadené stromy pre potreby remeselnej výroby korytárov, ktorí  v Petržalke žili ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Topoľ prežil urbanizáciu Petržalky a dnes je ozdobou areálu univerzity.

Strom č.2  –  Brest horský, Liptovské Revúce – lokalita Hlinisko, pri kaplnke sv. Ondreja, okres  Ružomberok, vek: 400 rokov, obvod: 470 cm, výška: 27 m

Strom Matuzalem je vzhľadom na svoj vek v obdivuhodne dobrom zdravotnom stave. Napriek výskytu v tesnej blízkosti štátnej cesty odolal „rozmarom“  človeka a dodnes je tichým svedkom udalostí v obci.

 Strom č.3 –  Lipa veľkolistá srdcovitolistá, Myjava – Turá Lúka, lokalita u Belanských, pri dome č. 564, vek: 605 rokov, obvod: 1 015 cm, výška: 16 m

Strom patrí k najstarším drevinám na Slovensku, v okrese Myjava je najstarším evidovaným chráneným stromom.  Od roku 1990 je vyhlásený za chránenú prírodnú pamiatku. Je unikátny nielen vekom a rozmermi, ale aj tvarom kmeňa. Pre okolie má mimoriadny estetický, vedecký, kultúrny a krajinotvorný význam.

FINÁLNE VÝSLEDKY HLASOVANIA V ANKETE STROM ROKA 2009  

Strom – lokalita – hlasovacie číslo Počet hlasov Umiestnenie
Topoľ čierny – Bratislava  Petržalka (1) 596 1. miesto
Brest horský – Liptovské Revúce ( 3) 594 2.miesto
Lipa veľkolistá – Myjava – Turá Lúka (2) 591 3.miesto
Dub letný – Dubinné  (9) 568 4.
Lipa veľkolistá –  Trenč. Stankovce (7) 327 5.
Sekvojovec mamutí – Práznovce (11) 310 6.
Jaseň štíhly  – Šíd (4) 222 7.
Borovica čierna  – Žarnovica (6) 184 8.
Orech čierny – Pavlovce nad Uhom (12) 127 9.
Topoľ biely – Košice (10) 118 10.
Javor horský – Tatranská Javorina (5)   71 11.
Dub cérový  – Tepličky (8)   65 12.
SPOLU hlasov 3773  

  Kontakty:

Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,

Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 414 54 78, 0905  266 043, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.