Stromy namiesto letákov: Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila ďalšie tri zelené výsadby po celom Slovensku


Banská Bystrica, marec 2013 

Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie tri  zelené výsadby na Slovensku – v Banskej Štiavnici, Nitre a v Košiciach. Granty v celkovej sume 3 000 eur sú financované z projektu Stromy namiesto letákov. Jeho cieľom je za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, prispieť jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. Projekt realizuje METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už tretí rok. 

Ekologické granty, ktoré budú podporené v roku 2013 prostredníctvom projektu Stromy namiesto letákov, vybralo METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, ktorá sa aktívne zaujíma o stav životného prostredia na Slovensku. „Vďaka našim lojálnym zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronickú ponuku pred tlačenou a tak podporujú iniciatívu Stromy namiesto letákov, sa môžeme podieľať na výsadbe stromov a skrášľovaní životného prostredia po celom Slovensku,“ hovorí Kateřina Pištorová zo spoločnosti METRO Cash & Carry SR.

„Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Banskej Štiavnici ide o vytvorenie rozária, v Nitre sa zazelenie školský dvor základnej školy a v Košiciach vznikne oddychový parčík pre obyvateľov bytových domov,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné tri projekty :

Špeciálna základná škola v Banskej Štiavnici získala na svoj projekt Rozárium 1 000 eur.

Hlavnou myšlienkou projektu je skrášliť školskú záhradu Špeciálnej základnej školy výsadbou ruží a vytvorením rozária, ktoré by predstavovalo relaxačnú i edukačnú  zónu v školskej záhrade. Dané miesto by slúžilo všetkým žiakom s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia a s poruchami správania, učiteľom i rodičom ako miesto určené na školské i mimoškolské aktivity.

Projekt Poklady školskej záhrady zrealizuje Základná škola kniežaťa Pribinu v Nitre s podporou grantu vo výške 1 000 eur.

Cieľom projektu je upraviť  školský dvor základnej školy pre vyučovanie prírodovedných disciplín priamo v teréne. Zámerom je oživenie pestovania tradičných rastlinných druhov a zvýšenie záujmu detí aj dospelých o záhradkárstvo, bylinkárstvo a moderný zdravý životný štýl. Súčasťou projektu je aj vybudovanie jednoduchého prístrešku – na prípravu a sušenie byliniek, založenie políčka na pestovanie okrasných a úžitkových rastlín a zriadenie školského kompostoviska

Projekt mestskej časti Košice Juh s názvom Jarný parčík sa uskutoční vďaka finančnej podpore 1 000 eur.

Hlavnou myšlienkou projektu je vybudovanie oddychovo – náučnej zóny pre všetky vekové kategórie na sídlisku v mestskej časti Košice Juh, ktoré je v súčasnosti neupravené a s nefunkčným detským ihriskom. Výsadbou stromov, bylinkového záhonu a maľbami s motívom prírody z dieľne žiakov základnej školy vznikne prostredie, v ktorom si môžu obyvatelia bytových domov v kľude posedieť, či už so susedmi alebo svojimi blízkymi.

* * * * * *

Viac informácií:

Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis, 0911 452 457, 048 / 470 10 95, hronec@ekopolis.sk.

Kateřina Pištorová, METRO Cash & Carry SR, s.r.o., +420 603850564, katerina.pistorova@makro.cz.

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis má 22-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Bez zbytočnej byrokracie, pružne, podporuje  projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií,  podľa ich aktuálnych potrieb. Prináša inovatívne programy, myšlienky, otvára aktuálne témy. Má prepracovaný  spôsob monitorovania a hodnotenia projektov. Jej hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení naliehavých otázok.

METRO Cash &  Carry SR, s.r.o.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 veľkoobchodných centier pre podnikateľov s predajnou plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.