Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia môžu pomôcť efektívne riešiť hospodárenie s vodou


Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Súťaž prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Do konca januára 2017 je potrebné zaslať vypracované súťažné zadania. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

Cieľom súťaže PRE VODU je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení šetrných k prírode. Do 15. septembra 2016 mali samosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľností možnosť nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť. „Prihlásené zadania sa týkajú zachytávania dažďovej vody na strechách škôl, revitalizácie starého ramena Váhu, mokradí v Pruskom a hľadania riešenia problému erózie pôdy a záplav pri prívalových dažďoch v obci Sebedín-Bečov,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Súťažiaci študenti a mladí ľudia do 30 rokov si budú môcť vybrať konkrétne zadanie z navrhovaného zoznamu zadaní, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.sutazprevodu.sk. Súťažiaci môžu spracovať aj svoj vlastný nápad, ktorý bude mať inovatívny a inšpiratívny prínos pre zodpovedné hospodárenie s vodou. V priebehu októbra až decembra 2016 budú prebiehať odborné workshopy, semináre, exkurzie pre súťažiacich a taktiež konzultácie súťažných návrhov s mentormi. Súťažný návrh musí okrem popisu riešenia obsahovať aj rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Uzávierka študentských prác je 31. januára 2017. Odborná porota následne vyberie šesť súťažných tímov študentov, ktoré postúpia do finále. 10. marca 2017 prebehne finále súťaže, v rámci ktorého finalisti odprezentujú návrhy pred porotou a porota vyhlási výsledky súťaže. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu vo výške 1100 €, 550 € a 200 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži Nestlé PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.