Think Big a Zuzana Fialová odkazujú: Hlavou múr neprerazíš, preraz nápadom!


Banská Bystrica,  2013 

Spolu 55 000 € pomôže naštartovať mladých, aby ich dobré nápady nezostávali len na papieri. Tretí ročník grantového programu O2 Think Big pod záštitou herečky Zuzany Fialovej ponúka pomocnú ruku mladým ľuďom, ktorí nekašlú na svoje okolie, a chcú niečo zmeniť. Financie môže získať každý vo veku od 15 do 25 rokov v sumách 500€ a 2000 €. Stačí dobrý nápad, čo by chceli s kamarátmi zlepšiť, zorganizovať alebo zrekonštruovať. Prihlášky projektov treba poslať do 5. apríla 2013 prostredníctvom online formulára na stránke www.o2thinkbig.sk.

„Ignorovať problémy a nehľadať cesty ako veci vo svojom okolí zlepšiť je jednoduché a považujem to až za zbabelé. Keď sa mladí nadchnú pre zmenu, vedia za ňou ísť s neuveriteľnou energiou, ktorú obdivujem. Aby tá energia nevyprchala a nápady nestroskotali už na začiatku považujem programy ako O2 Think Big za výborné, ” uviedla Zuzana Fialová, herečka a krstná mama projektu.

Grantový program O2 Think Big dáva už niekoľko rokov mladým ľuďom motiváciu a podporu, aby zmenili veci a život okolo seba k lepšiemu. Prihlasovanie projektov pre ďalší ročník 2013 už začalo. Minulé roky potvrdzujú, že aj malý nápad sa môže zmeniť na veľkú vec, ak nájde podporu v svojom okolí.

Program O2 Think Big podporil už 98 projektov 121 000 eurami. Počas uplynulých rokov sa 266 akčných mladých ľudí zúčastnilo rôznych vzdelávacích akcií.

V spolupráci s Nadáciou EkopolisNadáciou pre deti Slovenska dáva O2 prostredníctvom programu Think Big mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí. Môžu tak napríklad s kamarátmi skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú náplň priestorom, v ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie či zrealizovať projekt v oblasti umenia alebo vzdelávania.

Vybrané Think Big projekty môžu aj tento rok získať nielen grantovú finančnú podporu (buď do výšky 500€ alebo do 2000€), ale aj vzdelávanie zamerané na zvyšovanie zručností, asistenciu pri realizácii projektov a dokonca aj technické a komunikačné vybavenie.

Medzi podporenými projektmi z minulých rokov dominovali aktivity z oblasti športu a kultúry, nechýbajú však ani projekty orientované na pomoc sociálne znevýhodneným skupinám či na ochranu životného prostredia. S podporou grantu Think Big tak mladí ľudia zrekonštruovali lezecké steny, bike parky, športoviská, zrealizovali divadelné predstavenia, diskusie, výstavy, koncerty a mladí dobrovoľníci pomohli aj sociálne znevýhodneným rovesníkom alebo vzdelávali deti na základných školách v oblasti online bezpečnosti.

Podporené projekty a ich realizáciu môžete sledovať na stránke www.o2thinkbig.sk.

Viac informácií získate u programovej manažérky Lucii Skokanovej z Nadácie Ekopolis, skokanova@ekopolis.sk, 0905 821 897, 0944 555 701.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.