Toyota opäť podporila Živé chodníky


Cieľom programu Živé chodníky je dlhodobá podpora obnovy a rozvoja turistických a cykloturistických trás na Slovensku. Finančná podpora sa sústreďuje na vylepšovanie chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev využívaných turistami.

Od roku 2007, kedy sa Toyota stala prvý raz partnerom, bolo prostredníctvom programu Živé chodníky podporených 40 projektov, v rámci ktorých sa vylepšilo takmer 1000 km turistických trás na Slovensku, ich maľované turistické značenie, desiatky smerovníkov, mapových a informačných panelov, prístreškov, lávok a mostíkov, studničiek a pod.

Toyota sa stala 2017 už po siedmy krát partnerom programu Živé chodníky, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Toyota Central Europe – Slovakia.

V roku 2017 získali podporu 3 projekty:

Slovenský cykloklub obnovil cykloturistické značenie trasy EuroVelo 13 Cesta Železnej opony pozdĺž rieky Morava. Prebehla údržba stavu cykloturistického značenia v úseku Záhorská Ves – Bratislava. Dobrovoľníci osadili 3 nové mapové panely (Malé Leváre, Devínske jazero, Vysoká pri Morave) a 2 panely náučnej trasy (Malé Leváre, Devínske jazero). Taktiež vyčistili neprejazdné úseky od vegetácie, ktorá nebezpečne prerastala až do jazdnej dráhy cyklotrasy, a to Horný les pri obci Vysoká pri Morave.

Klub slovenských turistov v Krupine obnovil turistické značenie na prístupovej trase k hradu Čabraď na strednom Slovensku, doplnil vývesnú turistickú mapu vrátane stojana. Okrem iného vybudoval aj lávku k prameňu a upravil odpočívadlo Konský laz.

Obec Hrabušice na Spiši upravila prostredie rybníka na Podlesku, čo je vstupný priestor do rokliny Suchá Belá v Slovenskom raji. Pri rybníku sa vyčistil priestor od prerastenej vegetácie, urobili sa potrebné terénne úpravy a osadili sa 4 panely náučného chodníka a drevená lavička.

„Niet pochýb o tom, že turistické a cykloturistické trasy sú rodinným striebrom Slovenska a preto sme radi, že v spolupráci so spoločnosťou Toyota dlhodobo prispievame k ich údržbe a rozvoju. Okrem samotnej obnovy trás je program Živé chodníky pre Nadáciu Ekopolis cenný aj tým, že posilňuje záujem miestnych ľudí a aktivistov o zveľadenie prostredia, v ktorom žijú a do ktorého prichádzajú návštevníci a tiež rozvíja prospešnú spoluprácu organizácií rôzneho typu,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.