V Diakonickom sociálnom centre Élim vo Zvolene zohrievajú vodu energiou zo slnka


Banská Bystrica, 8.decembra 2009

Nezisková organizácia Diakonické sociálne centrum ELIM vo Zvolene získala v júni 2009 z nadačného fondu Živá energia 8900 eur na projekt Využitie solárnej energie na ohrev TUV. Jeho zámerom bolo vyriešiť ohrev teplej úžitkovej vody pomocou desiatich slnečných kolektorov pre 40 klientov domova sociálnych služieb. Po inštalácii kolektorov ušetrilo sociálne centrum ÉLIM za  september a október 2009 v porovnaní s vlaňajšími mesiacmi 375 m3 zemného plynu, čo v čistom finančnom vyjadrení predstavuje 143 €.

  Sme veľmi radi, že realizáciou  projektu ušetríme na nákladoch na energie, pretože finančných prostriedkov máme stále nedostatok. V priemere predpokladáme, že inštalované zariadenie umožní ušetriť vyše 1000 m3 zemného plynu ročne a zo slnečnej energie tak bude pokrytých 47 % nárokov na prípravu TUV, “ povedal riaditeľ Diakonického centra Vladimír Azor.

Zariadenia sociálnych služieb, kde je zabezpečený celodenný odber TÚV sú z hľadiska optimálneho vyťaženia solárnych kolektorov ideálnymi užívateľmi.  V tomto prípade sa naviac ochrana životného prostredia spája so šetrením financií tam, kde je to veľmi potrebné. Sme preto radi že práve prvý ukončený projekt fondu Živá energia spája oba prínosy,“ uviedol Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Ján Orlovský, vedúci kancelárie predstavenstva spoločnosti ZSE Energia, a.s.,dodáva :

 “Produkt Živá energia je prejavom postoja našej spoločnosti k dopadom výroby elektrickej energie na životné prostredie, ktorého sme neoddeliteľnou súčasťou.  Filozofiou tejto aktivity je podpora projektov a rozvoj opatrení smerujúcich k zvyšovaniu energetickej efektívnosti a racionálneho využívania energie. Základným princípom fungovania je podpora týchto aktivít prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis. Z každej predanej megawatthodiny produktu Živá energia odvedieme príspevok do Nadačného fondu Živá energia a následne takto získané prostriedky rozdelíme formou grantov.

 Viac informácií :

Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis,  tel.: 048 – 414 52 59, email: medved@ekopolis.sk.

Vladimír Azor, riaditeľ Diakonického centra Élim vo Zvolene, tel : 045 53 66 271

…………………………………………………………………………………………………………………………

 Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, a.s.,  Nadácie Ekopolis a zákazníkov, ktorí majú záujem podporiť využívanie a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a zároveň vyjadriť svoj zodpovedný postoj k hospodárnemu využívaniu elektriny.

V prvom, pilotnom ročníku podporil fond osem projektov v celkovej výške takmer 57 tisíc eur (približne 1,7 milióna korún). Sú zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov a úsporu energie. V otvorenej súťaži sa o podporu uchádzalo 37 žiadostí v celkovej výške 315,5 tisíc eur z celého Slovenska.

Cieľom fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania OZE, k rozvoju energetickej efektívnosti ako aj k podpore osvetovej činnosti, podpore výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

V prvom ročníku podporil fond Živá energia ďalšie dva investičné projekty:

Materské Centrum  Medulienka z Levíc, projektom Ekologické vykurovanie materského centra podporí ohrev teplej úžitkovej vody a podlahové vykurovanie,  s využitím solárnej energie, v prvej etape prestavby budovy, ktorá sa má priblížiť parametrom pasívnej stavby. Podlahové kúrenie v herni a telocvični materského centra vytvorí dobré podmienky hlavne pre malých návštevníkov centra, ktorí trávia veľa času hraním sa na zemi.

Spojená škola v Martine – Priekopa uspela s projektom  Využitie fotovoltaických článkov. Ich projekt podporí inštaláciu fotovoltaického systému, ktorý úplne pokryje spotrebu elektriny pre napájanie počítačového vybavenia učebne pre odbor Mechanik počítačových sietí. Konštrukčné práce budú zabezpečené svojpomocne študentmi Spojenej školy v Martine a výsledky projektu budú slúžiť aj ako výchovno-vyučovací model.

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.