Vyhlasujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky (15.11.2017)


Vyhlasujeme výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru s názvom:

„Výroba a dodanie košov na triedený odpad na miesto určenia v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-Info-2017-28“

Predmetom zákazky sú koše na triedený odpad. Dizajn košov  demonštruje prechod od odpadu k surovine a k výrobku.

  • Tvar a objem – podľa dodaných výkresov v prílohe č.1
  • Materiál: vyrobený zo 100% recyklovaného polypropylénu, ktorého súčasťou je min 3% polypropylénu vytriedeného z  odpadu zo škôl
  • farby: žltá a modrá
  • hrúbka steny min. 2 mm
  • Počet: 5400 ks
  • Cena musí byť vrátane dodania tovaru na miesto určenia. Tovar bude rozdelený do 200 škôl v obciach po celom Slovensku. Zoznam miest a obcí tvorí prílohu č. 2

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 29.11.2017 do 10:00 hod., e-mailom na e-mailovú adresu: medved@ekopolis.sk alebo poštou, kuriérom alebo osobne na adresu Nadácia EKOPOLIS, Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica.

Na stiahnutie: Výzva na predloženie cenovej ponuky (celý text výzvy), Príloha č. 1 – Technický výkres, Príloha č. 2 – Zoznam miest a obcí, Príloha č. 3 – Návrh kritérií – vzor, Príloha č. 4 – Návrh zmluvy

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.